Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaLeader+ I 2005-6

LEADER+ I Operační program Rozvoj venkova a multifuknční zemědělství


Program LEADER+ vychází z Rozvojové stragie MAS a projektového záměru Nezapadne Český Západ?!, který byl podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF). V rámci programu byly podporovány projekty, které přispěly k lepšímu poznání území MAS Český Západ - Místní partnerství, zhodnocení a ochraně jeho přírodních a kulturních zdrojů a k posílení identity místních obyvatel a jejich vztahu k území, ve kterém žijí.

podpořené projekty

 

pro žadatele

> Prezentace regionu Český Západ
> Přeměna bývalého hřbitova
   na meditační zahradu

> Změna způsobu vytápění
   v KD v Bezdružicích

> Hřiště pro radost
> Cesta do školy
> Obnova kulturního domu ve Zhoři
> Oprava fasády a střešní části kostela
   Nanebevzetí P. Marie v Bezdružicích

> Jezdecká škola pro děti Zhoř
> Pastevectví jako forma péče o krajinu
> Návrat do třicátých let na trati
   Pňovany - Bezdružice

> Mobilní vybavení pro konání kulturních akcí
> Zajeď si na ryby

 

 

viz sekce DOWNLOAD


Spolufinancováno Evropskou unií - Evropským zemědělským orientačním a záručním fondem (EAGGF).

Projekty Leader+ z 2. výzvy schváleny SZIF

26. 07. 2006 | Programy > Leader+ I 2005-6

Ministerstvo zemědělství schválilo dne 11. 7. 2006 výběr 12 projektů, doporučených MAS Český Západ - Místní partnerství k podpoře z programu Leader+ (resp. OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, podopatření typu Leader+). V nejbližší době budou s jejich nositeli sepsány Podmínky poskytnutí dotace. V některých případech jsou projekty již dokončeny, takže bude následně zahájeno jejich proplácení.

Český Západ podpořil jedenáct projektů

23. 03. 2006 | Programy > Leader+ I 2005-6

Výběrová komise Místní akční skupiny (MAS) Český Západ – Místní partnerství v pondělí doporučila k podpoře z Evropské unie celkem jedenáct projektů v celkové výši 6,2 milionů Kč. | více ...

Veřejné projednání projektů zaregistrovaných v rámci programu LEADER+

15. 02. 2006 | Programy > Leader+ I 2005-6

Dne 24. února od 14.00 proběhne v Lázeňském domě Jirásek v Konstantinových Lázních veřejné projednání a prezentace projektů, které byly zaregistrovány v rámci druhé výzvy programu LEADER+ vyhlášeného ministerstvem zemědělství a financovaného z prostředků Evropské unie. | více ...

Český Západ představí úspěšné projekty

27. 10. 2005 | Programy > Leader+ I 2005-6

Sedm projektů, které byly podpořeny z progamu Leader+ v rámci tzv. místní akční skupiny (MAS) Český Západ – Místní partnerství, představí jejich realizátoři na zvláštní Konferenci, která se bude konat v pondělí od 15:30 v Kladrubech. | více ...

Český Západ rozdělil téměř šest milionů korun

03. 10. 2005 | Programy > Leader+ I 2005-6

Místní akční skupina Český Západ – Místní partnerství, která působí v regionu Konstantinolázeňska, Stříbrska a Města Planá rozdělila celkem 5,7 milionů Kč na podporu projektů, které přispějí k rozvoji tohoto území. | více ...

Český Západ čeká těžké rozhodování

23. 08. 2005 | Programy > Leader+ I 2005-6

Tzv. místní akční skupina (MAS) Český Západ – Místní partnerství ukončila příjem žádostí o podporu projektů v rámci první výzvy. Nyní mezi nimi musí vybrat ty nejlepší. | více ...

Prezentace regionu Český Západ

30. 03. 2006 | Programy > Leader+ I 2005-6

Cílem projektu je najít a zviditelnit zajímavá místa regionu Český Západ. | více ...

Zajeď si na ryby

30. 03. 2006 | Programy > Leader+ I 2005-6

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit nabídku penzionu „Ve dvoře“ v Kokašicích o další volnočasové aktivity, především o obnovení tradice rybolovu v regionu – s možností zapůjčení rybářského náčiní. | více ...

Mobilní vybavení pro konání kulturních akcí

30. 03. 2006 | Programy > Leader+ I 2005-6

Cílem projektu je vybavení lázeňského místa zařízením pro pořádání kulturně společenských akcí pod širým nebem v průběhu lázeňské sezóny. | více ...

rubrika | 1-10 | následující | Celkem 18 článků


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006