Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaLeader ČR I 2006

LEADER ČR 2006 Další (k)rok


Program LEADER ČR 2006 vychází z Rozvojové stragie MAS a projektového záměru Další(k)rok, který byl podpořen Ministerstvem zemědělství ČR. Cílem programu je pomocí tří nosných opatření podpořit projekty v regionu MAS Český Západ - Místní partnerství, zaměřené především na rozvoj cestovního ruchu (např. formou obnovy místních památek), zapojení zemědělských subjektů (např. agroturistika, hippoturistika, ekozemědělství, apod.) a na spolupráci s dalšími regiony např. formou přenosu know-how. Důraz je kladen na inovativnost jednotlivých projektů a jejich příkladnost pro ostatní podobné aktivity v regionu.

dokumenty

podklady pro žadatele

podpořené projekty

> výzva k předkládání žádostí
> zaregistrované projekty
> pozvánka na veřejnou prezentaci

> přijatelné výdaje projektů
> povinné přílohy k žádosti
> formuláře ke stažení

bude vybráno


Spolufinancováno Ministerstvem zemědělství ČR z programu LEADER ČR 2005 - 2007.

O dotaci z programu Leader ČR se uchází 9 projektů

02. 06. 2006 | Programy > Leader ČR I 2006

Dne 31. 5. 2006 bylo v kanceláři Místní akční skupiny (MAS) Český západ – Místní partnerství přijato od žadatelů 9 projektových záměrů v rámci programu LEADER ČR 2006. Veřejná prezentace předložených projektů se bude konat v pátek 9. 6. 2006 od 15 hodin v salonku Kulturního domu Vlčák v Černošíně. | více ...

LEADER ČR 2006 I VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

25. 04. 2006 | Programy > Leader ČR I 2006

Místní akční skupina Český Západ - Místní partnerství vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotace v souladu se záměrem Další (k)rok schváleným Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu LEADER ČR 2006 (dotační titul Zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů). MAS Český Západ – Místní partnerství bude v roce 2006 podporovat vybrané projekty, které jsou v souladu se záměrem MAS a Pravidly Programu LEADER ČR na rok 2006.

AKTUALIZOVÁNO 4. 5. 2006 | více ...

Český Západ získal další podporu

25. 04. 2006 | Programy > Leader ČR I 2006

Místní akční skupina (MAS) Český Západ – Místní partnerství byla podpořena v rámci programu Leader ČR částkou 3 miliony Kč. Ty v následujících měsících rozdělí na projekty, které přispějí k diverzifikaci zemědělství, ale i k opravě místních památek či jinému zatraktivnění regionu, nebo na mezinárodní spolupráci. | více ...


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006