Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkova7. výzva - září 2011

LEADER 2007-13 I 7. výzva - září 2011 AKTUALIZOVÁNO


V rámci realizace Strategického plánu LEADER (SPL) „Sudety – místo k setkávání“ vyhlašujeme 7. výzvu k předkládání žádostí o dotace a to v oblastech podpory (Fichích) číslo 7., 8. a nově také v oblasti 10. a 11. Předpokládaná výše finanční alokace pro 7. výzvu je 1.200.000 Kč. Bližší informace se dozvíte z úplného textu výzvy a z dalších souvisejících dokumentů. Žádosti o dotaci na projekty v objemu 30tis. - 1,5 mil. Kč lze předkládat na předepsaném formuláři v kanceláři MAS v Konstantinových Lázních dne 13. 10. 2011 od 9 do 16 hod. Zájemcům o dotace v rámci této výzvy doporučujeme sjednat si individuální konzultace s koordinátorem programu LEADER Janem Florianem na tel. 77 44 99 396 v kanceláři MAS v Konstantinových Lázních, případně využít semináře pro příjemce v úterý 20. 9. 2011 od 16 hod. v Konstantinových Lázních.

AKTUALIZACE 7. 10. 2011
- zveřejněný aktualizovaný instruktážní list pro vyplňování Žádosti o dotaci - oproti předchozí verzi se jedná pouze o dílčí změny vztahující se ke specifikům jednotlivých opatření
- metodický pokyn pro hodnocení projektů zůstává v platnosti v podobě jako pro 6. výzvu (k aktualizaci pro 7. výzvu nedošlo)
- aktualizován vzor Plné moci k předložení žádosti o dotaci - již není nutné úředně ověřovat podpis zmocnitele
- čestná prohlášení předkládaná při podání Žádosti o dotaci na MAS musí být i nadále podepsána statutárním zástupcem žadatele (není možné podepsat zmocněncem), ale podpis již nemusí být úředně ověřenpro žadatele
> 7. výzva - úplné znění
> specifikace Fichí pro žadatele
> Kombinovaná nomenklatura výrobků
> Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE
> Žádost o dotaci - PDF 
> Instruktážní list MAS pro vyplňování Žádosti - AKTUALIZOVÁNO 7. 10. 2011
Plná moc k předložení Žádosti o dotaci (doporučený vzor) - AKTUALIZOVÁNO 7. 10. 2011
> závazný vzor Prohlášení o velikosti podniku
> Metodika pro hodnocení projektů - PLATÍ VERZE ZE 6. VÝZVY

 

fiche (oblasti podpory)

Fiche 7. Diverzifikace činnosti zemědělských subjektů
> přehled Fiche (formulář SZIF)

Fiche 8. Rozvoj drobného podnikání
> přehled Fiche (formulář SZIF)

Fiche 10. Rozvoj zemědělství
> přehled Fiche (formulář SZIF)

Fiche 11. Podpora místních potravinářských produktů
> přehled Fiche (formulář SZIF)


pravidla
> Pravidla IV.1.2.
> Metodika pro tvorbu Fichí

ostatní
> instruktážní list SZIF pro vyplňování Žádosti o dotaci

další dokumenty
> Strategický plán LEADER (SPL)
> Mapa územní působnosti MAS
> Pravidla IV.1.1. (Pravidla MAS)

 

 

Pro správné zobrazení dále uvedených souborů je nutné mít nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader 8.1. Pokud jej nemáte, můžete si jej zdarma stáhnout zde.


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Výbor partnerství doporučil k podpoře 3 projekty a rozhodl o vyhlášení 8. výzvy

24. 10. 2011 | Leader 2007-2013 > 7. výzva - září 2011

Ve čtvrtek 20. 10. 2011 rozhodl Výbor partnerství o podpoře tří projektů, které byly hodnoceny jako nejlepší v rámci každé z Fichí vyhlašované v 7. výzvě k předkládání Žádostí o dotaci z programu LEADER 2007-13. Dotace tak bude poskytnuta na modernizaci provozu pekařství ve Stříbře, výrobnu kozích sýrů ve Dvoře Krasíkov v Kokašicích a pořízení techniky pro údržbu zemědělské krajiny. Výbor tak rozdělil celou zbývající alokaci z roku 2011. Seznam vybraných žádostí naleznete zde.

Výbor také předběžně rozhodl o termínu vyhlášení další výzvy k předkládání Žádostí o dotace, který stanovil na druhou polovinu prosince 2011. 8. výzva bude vyhlášena ve stejných oblastech podpory (Fichích), tudíž bude opět zaměřena na rozvoj drobného podnikání a služeb, diverzifikaci příjmů zemědělských subjektů, rozvoj zemědělství vedoucí k vytváření místních produktů a spolupráci zemědělců s obcemi a neziskovými organizacemi a také na podporu místních potravinářských produktů. Případné konzultace je možno si sjednat s koordinátorem programu LEADER na tel. 774499396.


Výběrová komise MAS ohodnotila projekty ze 7. výzvy

19. 10. 2011 | Leader 2007-2013 > 7. výzva - září 2011

V pondělí 17. 10. 2011 zasedala ve Stříbře Výběrová komise MAS, před kterou své projekty postupně představilo sedm podnikatelů, z toho 4 zemědělci. Výběrová komise projekty ohodnotila dle předem stanovených preferenčních kritérií a následně, v rámci každé Fiche, seřadila sestupně dle celkově získaných bodů. Na základě tohoto pořadí rozhodne Výbor partnerství na svém jednání 20. 10. 2011 o doporučení k podpoře projektů do celkové výše požadované dotace cca 1,2 mil. Kč. Přehled hodnocených projektů s bodovým ziskem naleznete zde.

7. výzva aktivovala podnikatelský sektor - přijato bylo 8 žádostí, celkový objem zvažovaných investic dosahuje téměř 7 mil. Kč

13. 10. 2011 | Leader 2007-2013 > 7. výzva - září 2011

V rámci 7. výzvy k předkládání Žádostí o dotace z programu LEADER 2007-13 bylo předloženo celkem 8 projektů na podnikatelské projekty. Nejvíce žadatelů se zaměřilo na vytváření místních produktů, rozvoj řemesel nebo na pořízení strojního vybavení pro údržbu zemědělských pozemků i veřejných prostranství ve spolupráci zemědělského podnikatele a obcí. Souhrn požadované dotace ve všech projektech překračuje 2,8 mil. Kč, přičemž MAS bude rozdělovat částku 1,2 mil. Kč. Veřejné slyšení, kde budou jednotlivé projekty představeny, se bude konat v pondělí 17. 10. 2011 od 15 hod. ve Stříbře (místo a přesný harmonogram prezentací budou upřesněny). Seznam přijatých žádostí naleznete ZDE.

Příjem žádostí v rámci 7. výzvy se blíží... Stáhněte si aktualizované dokumenty!

07. 10. 2011 | Leader 2007-2013 > 7. výzva - září 2011

V sekci LEADER 2007 - 13 naleznete aktuálizované dokumenty k 7. výzvě k předkládání Žádostí o dotace v rámci programu LEADER.

AKTUALIZACE 7. 10. 2011
- zveřejněný aktualizovaný instruktážní list pro vyplňování Žádosti o dotaci - oproti předchozí verzi se jedná pouze o dílčí změny vztahující se ke specifikům jednotlivých opatření
- metodický pokyn pro hodnocení projektů zůstává v platnosti v podobě jako pro 6. výzvu (k aktualizaci pro 7. výzvu nedošlo)
- aktualizován vzor Plné moci k předložení žádosti o dotaci - již není nutné úředně ověřovat podpis zmocnitele
- čestná prohlášení předkládaná při podání Žádosti o dotaci na MAS musí být i nadále podepsána statutárním zástupcem žadatele (není možné podepsat zmocněncem), ale podpis již nemusí být úředně ověřen

Příjem žádostí probíhá v kanceláři MAS v Konstantinových Lázních ve čtvrtek 13. 10. 2011 od 9 do 16 hod., veřejná prezentace před Výběrovou komisí proběhne v pondělí 17. 10. 2011. Více info ZDE.


7. výzva: V říjnu bude MAS přijímat žádosti o dotace na rozvoj podnikání a zemědělství

08. 09. 2011 | Leader 2007-2013 > 7. výzva - září 2011

MAS Český Západ - Místní partnerství připravuje již 7. výzvu k předkládání žádostí o dotace v rámci programu LEADER 2007-13. Oblast podpory bude tentokrát zaměřena výhradně na malé podnikatele, zemědělce a výrobce potravin. Kromě Fichí 7 a 8 bude vyhlášena také nová Fiche 10, zaměřená na podporu zemědělské prvovýroby a péči o krajinu a Fiche 11 orientované na potravinářské produkty. Bližší specifikaci jednotlivých Fichí naleznete v textu článku. Příjem žádostí bude probíhat 13. 10. 2011 v kanceláři MAS v Konstantinových Lázních. Preferenční kritéria zůstávají stejná, jako v předchozí výzvě, stejně tak povinné přílohy budou obdobné. V rámci 7. výzvy bude rozděleno cca 1,2 mil. Kč, přičemž maximální míra dotace je 50%. Pro zájemce o podání žádosti o dotaci bude uspořádán informační seminář, který se bude konat 20. 9. 2011 od 16 hod. v kanceláři MAS v Konstantinových Lázních. Oficiální zveřejnění výzvy a formuláře Žádosti o dotaci lze očekávat do poloviny září. Bližší informace Vám podá Koordinátor programu LEADER Jan Florian na tel. 774499396. | více ...


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006