Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkova12. výzva - únor 2014

LEADER 2007-13 I 12. výzva - únor 2014


V rámci realizace Strategického plánu LEADER (SPL) „Sudety – místo k setkávání“ vyhlašujeme 12. výzvu k předkládání žádostí o dotace a to v oblastech podpory (Fichích) číslo 3., 7. a 8. Předpokládaná výše finanční alokace pro 12. výzvu je 1,4 mil. Kč. Bližší informace se dozvíte z úplného textu výzvy a z dalších souvisejících dokumentů. Žádosti o dotaci na projekty v objemu 30tis. - 1,5 mil. Kč lze předkládat na předepsaném formuláři v kanceláři MAS v Konstantinových Lázních ve dnech 12. - 13. 2. 2014 od 10 do 18 hod. Zájemcům o dotace v rámci této výzvy doporučujeme sjednat si individuální konzultace s koordinátorem programu LEADER Janem Florianem na tel. 77 44 99 396 v kanceláři MAS v Konstantinových Lázních, případně využít semináře pro příjemce v pondělí 27. 1. 2014 od 15:30 hod. v kanceláři MAS v Konstantinových Lázních.pro žadatele
> 12. výzva - úplné znění
> specifikace Fichí pro žadatele
> Kombinovaná nomenklatura výrobků
> Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE
> Žádost o dotaci - PDF 
> Instruktážní list MAS pro vyplňování Žádosti
Plná moc k předložení Žádosti o dotaci (doporučený vzor)
> závazný vzor Prohlášení o velikosti podniku
> Metodika pro hodnocení projektů - (předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů)

 

fiche (oblasti podpory)

Fiche 3. Veřejné budovy a sportoviště jako místa k setkávání
> přehled Fiche (formulář SZIF)


Fiche 7. Diverzifikace činnosti zemědělských subjektů
> přehled Fiche (formulář SZIF)

Fiche 8. Rozvoj drobného podnikání
> přehled Fiche (formulář SZIF)pravidla
> Pravidla IV.1.2.
> Metodika pro tvorbu Fichí

ostatní
> instruktážní list SZIF pro vyplňování Žádosti o dotaci

další dokumenty
> Strategický plán LEADER (SPL)
> Mapa územní působnosti MAS
> Pravidla IV.1.1. (Pravidla MAS)

 

 

Pro správné zobrazení dále uvedených souborů je nutné mít nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader 8.1. Pokud jej nemáte, můžete si jej zdarma stáhnout zde.


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

V poslední výzvě programu LEADER 2007-13 bylo podpořeno 15 projektů

07. 03. 2014 | Leader 2007-2013 > 12. výzva - únor 2014

Výbor partnerství MAS Český Západ - Místní partnerství rozhodl ve čtvrtek 6. 3. 2014 o podpoře 15 z 27 předložených projektů v rámci dodatečně vyhlášené 12. výzvy k předkládání Žádosti o dotace z programu LEADER 2007-13. | více ...

Dodatečná 12. výzva zaznamena vysoký zájem žadatelů - přijato bylo 27 Žádostí o dotaci

17. 02. 2014 | Leader 2007-2013 > 12. výzva - únor 2014

V rámci 12. výzvy k předkládání Žádostí o dotaci v programu LEADER bylo ve dnech 12. - 13. 2. 2014 přijato celkem 27 žádostí, z čehož 5 bylo předloženo podnikatelskými subjekty, 6 obcemi, 4 školami a zbývajících 12 neziskovými organizacemi (viz seznam přijatých Žádostí). Veřejná prezentace projektů před Výběrovou komisí proběhne ve čtvrtek 27.2.2014 od 9 hod. v budově Obecního úřadu v Záchlumí (viz Harmonogram prezentací).

MAS vyhlašuje dodatečnou výzvu v rámci programu LEADER

22. 01. 2014 | Leader 2007-2013 > 12. výzva - únor 2014

Ve středu 22.1.2014 byla vyhlášena dodatečná 12. výzva k předkládání Žádostí o dotace v rámci programu LEADER 2007-13. Výzva rozděluje zbývající prostředky ve výši 1,4 mil. Kč, které byly uspořeny v průběhu realizace již dříve podpořených projektů a nebo nebyly žadateli využity. Výzva je zaměřena na podporu vybavení objektů sloužících k setkávání veřejnosti a rozvoj drobného podnikání. Bližší informace naleznete v sekci LEADER 2007-13 / aktuální výzvy / 12. výzva. Uzávěrka příjmu Žádostí o dotaci je ve dnech 12. - 13. 2. 2014.


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006