Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaNorské fondy

Obnova vybraných sakrálních památek regionu Český Západ


Cílem projektu je zachránit místní kulturní dědictví a zároveň zapojit veřejnost do jeho obnovy a tím napomoci k znovunalézání vztahů lidí s místem, jehož historie byla po druhé světové válce násilně přerušena odsunem původního německého obyvatelstva. Projekt navíc umožňuje spolupráci obcí, neziskových organizací a soukromého sektoru v místním regionu.
Na projektové žádosti začala pracovat místní akční skupina (MAS) Český Západ – Místní partnerství a Centrum pro komunitní práci západní Čechy již v roce 2006, kdy byla také předložena první verze projektu do 2. Výzvy Finančních Mechanismů EHP/Norska.
V polovině roku 2008 bylo Ministerstvem financí ČR doporučeno snížit počet opravovaných památek z původních 19 na 5 a změnit nositele projektu z neziskové organizace na některou ze zapojených obcí. Nositelem projektu se tak stalo město Stříbro, které převzalo finanční odpovědnost za všechny partnery projektu.
MAS Český Západ – Místní partnerství ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci západní Čechy a finanční poradenskou firmou RAAPO finance s.r.o. projekt koordinuje a administruje a dohlíží na průběh jeho financování. Díky realizaci tohoto projektu, na který byla poskytnuta dotace ve výši 1,137 mil. EUR (celkové náklady činí 1,338 mil. EUR), bude možné zachránit pět sakrálních památek.
 • propagační brožuru k projektu si můžete stáhnout zde

  Věž kostela Všech Svatých ve Stříbře
  Varhany v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý
  Kostel sv. Václava ve Vysokém Sedlišti
  Klášter minoritů ve Stříbře
  Kaple sv. Václava a Vojtěcha v Ostrově u Stříbra


  Věž kostela Všech Svatých ve Stříbře
  město Stříbro
  Pozdně gotický kostel, prvně zmiňovaný již ve 14. století, se nachází nedaleko stříbrského náměstí. Mohutná hranolovitá věž kostela tvoří nejvýraznější dominantu města a poskytuje krásné pohledy na okolí Stříbra. Jejím vlastníkem je město Stříbro, které muselo z důvodu havarijního stavu schodů uzavřít veřejnosti přístup na věž. Ze získaných finančních prostředků bude opraveno a zrestaurováno poškozené dřevěné schodiště do věže, dále bude provedena celková oprava podlah a omítky ochozu věže. Díky projektu bude věž znovu zpřístupněna pro vyhlídky a přivítá tak po dlouhé době nové návštěvníky.

  Varhany v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý
  občanské sdružení BART ve spolupráci s premonstrátským klášterem Teplá
  Barokní varhany v kostele sv. Jana Křtitele patří k nejstarším a nejcennějším svého druhu v celé České republice. Stav varhan je velmi vážný: píšťaly varhan jsou poškozené a dřevěné prvky dřevokazným hmyzem. Záchranu varhan naštěstí vzalo do svých rukou úterské občanské sdružení BART, které za tímto účelem již od roku 2000 pořádá kulturní benefiční akce. Opravu varhan se i přes značné úsilí sdružení dlouho nedařilo uskutečnit, zejména proto, že plánované restaurátorské práce není možné rozdělit do samostatně financovaných etap. Sdružení přitom nedisponovalo finanční částkou, která by pokryla jednorázovou opravu, a tak vysoké výdaje nebylo možné financovat ani z národních dotačních programů. Norské fondy jsou proto velkou příležitostí pro celkovou záchranu těchto unikátních varhan.
  Kostel sv. Václava ve Vysokém Sedlišti
  město Planá
  Krásný barokní kostel stojící na okraji vesnice Vysoké Sedliště (místní část města Planá) je významnou krajinnou dominantou nejen pro obec ale i daleké okolí. O kostel nebylo po dlouhou dobu pečováno: kostelní věži chybí báň, která vyhořela po úderu bleskem, krov a plášť střechy jsou v havarijním stavu, následkem čehož do celého kostela zatéká. Naštěstí se o jeho osud začali zajímat aktivní občané, město a bývalí němečtí rodáci. Pro záchranu kostela byla dokonce vytvořena občanská iniciativa. Všichni společně v rámci svých možností kostel opravují a konají zde duchovní a kulturní akce. Finanční příspěvek z norských fondů umožní celou budovu kostela zachránit: plánuje se oprava střechy, klenby, omítek i fasády, a hlavně bude věži vrácena kopie původní báně, která opět obohatí okolní krajinu.
  Klášter minoritů ve Stříbře
  město Stříbro
  Prostory raně gotického kláštera v centru Stříbra jsou v dnešní době využívány jako městské muzeum. Unikátní a rozlehlý objekt kláštera je postupně rekonstruován. Dotace umožní, aby byly započaté stavební úpravy dokončeny. Práce, financované z programu norských fondů, budou zahrnovat rekonstrukce vnitřních prostor, vytvoření podkrovního depozitáře, opravu fasád, restaurování kamenných gotických prvků a také celkové úpravy rajského dvora. Po dokončení oprav bude muzeum svým návštěvníkům nabízet bohatší program, dojde totiž k rozšíření prostor pro stálé expozice (mineralogie, historie dolování, užité umění, archeologie) a dále vznikne muzejní studovna. Zrekonstruované chodby s křížovou klenbou budou navíc sloužit jako výstavní síň a k pořádání společenských a kulturních akcí.
  Kaple sv. Václava a Vojtěcha v Ostrově u Stříbra
  obec Kostelec
  Velká barokní kaple z 18. století, pravděpodobně od stavitele Santiniho, ukrývá ve svých prostorách krásné malby zpracované technikou al fresco s obrazem postav sv. Václava a Vojtěcha. Budova kaple, která se nachází na návsi v Ostrově u Stříbra (místní část obce Kostelec), je společně s interiérem neustále ohrožována zvýšenou vlhkostí. Opravy financované v rámci projektu tento problém vyřeší. Práce budou zahrnovat především výměnu střešní krytiny, opravu zdiva a omítek, odvodnění kaple, restaurování kamenných a dřevěných prvků a restaurování cenných fresek v interiéru kaple. Po provedení oprav bude kaple sloužit jako duchovní a kulturní centrum obce, která zde společně s aktivními občany plánuje pořádat koncerty, výstavy, vánoční zpěvy a vánoční půlnoční mše.
  zpět

 • prezentaci k projektu si můžete prohlédnout zde.

 • Slavnostní zahájení projektu Obnova vybraných sakrálních památek v regionu Český Západ

  27. 02. 2009 | Norské fondy

  Místní akční skupina Český Západ a město Stříbro
  Vás zvou na
  na SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROJEKTU "OBNOVA VYBRANÝCH SAKRÁLNÍCH PAMÁTEK REGIONU ČESKÝ ZÁPAD",
  spojené s tiskovou konferencí, které se koná
  v úterý 3.3.2009 v 10,00 hod. v městském muzeu ve Sříbře, galerie 1.patro, Masarykovo nám.21.
  Konference se zúčastní : senátor a starosta města Sříibra Mgr.M.Nenutil, ředitelka odboru památkové péče Ministerstva kultury ČR, PhDr.A.Matoušková,programový manažer Ministerstva financí ČR,Bc.J.Vacik a předsedkyně MAS Český Západ, M.Válová.
  Přítomni budou take zástupci všech opravovaných sakrálních památek zahrnuté do projektu.
  Vice informací
  Kateřina Kvasničková
  kvasnickova@leader-ceskyzapad.cz
  tel.: 774 499 397
  pozvánka ke stažení -zde-

  Pozvánka na konferenci

  30. 04. 2010 | Norské fondy

  Pozvánka na konferenci
  Zveme Vás na konferenci s názvem:"Neležme v posteli, zachraňujme kostely aneb role občanské společnosti při záchraně kulturního dědictví", která se uskuteční ve dnech 26.5.-27.5. v prostorách Kláštera Minoritů ve Stříbře.
  Konferenci pořádá MAS Český Západ - Místní partnerství ve spolupráci s městem Stříbrem a Centrum pro komunitní práci.

  Konference je rozdělena na 2 samostatné části:
  Konference: Neležme v posteli, zachraňujme kostely aneb role občanské společnosti při záchraně kulturního dědictví - konference /středa 26.5./ a celodenní exkurze /čtvrtek 27.5./
  Seminář: Problematika obnovy kulturního dědictví v Sudetech /čtvrtek 27.5./
  Konference se pořádá v rámci projektu Obnova vybraných sakrálních památek regionu Český Západ, financovaného prostřednictvím Norského finančního mechanismu. Cílem konference je otevřít a diskutovat stávající situaci i vývoj péče o venkovské kulturní dědictví a především zatím nedoceněnou a často i nerespektovanou roli občanských iniciativ při jeho záchraně.
 • pozvánka a program konference ke stažení zde
 • pozvánka a program semináře ke stažení zde
 • návratka ke stažení zde
  Pokud máte zájem se konference zúčastnit, vyplňte návratku a zašlete ji na: tomas.svoboda@cpkp.cz. Registrovat se můžete také na telefonních číslech 777 793 725 nebo 377 329 558. Budeme velmi rádi, pokud se konference zúčastníte.

 • Pozvání na slavnost: Zvedání báně věže kostele sv. Václava

  27. 04. 2010 | Norské fondy

  Zveme Vás na malou slavnost spojenou s charitativní akcí, která se koná ve čtvrtek 29. dubna do 13,00 hod. ve Vysokém Sedlišti. Kostel sv. Václava, který se opravuje díky zařazení do projektu Obnova vybraných sakrálních památek regionu Český Západ, financovaného Norským finančním mechanismem, bude osazena kopie báně veže, která kostelu, který tvoří významnou dominantu krajinu mnoho let chyběla. Součástí slavnosti je vedle kulturního programu také charitativní akce: "S taškami na věčné časy".
  Více informací naleznete v přiloženém programu.

  Vychází kniha Práce jako na kostele

  07. 10. 2009 | Norské fondy

  V rámci projektu Obnova vybraných sakrálních památek regionu Český Západ vydává MAS Český Západ-Místní partnerství spolu s městem Stříbrem knihu s názvem Práce jako na kostele. Knihu o záchraně kostelů v našem regionu, o lidech, kteří měli odvahu a do záchrany se pustili a památkách, které měly to štěstí a byly vybrány do projektu komplexní opravy financované z Norského finančního mechanismu.
 • prezentaci knihy si prohlédněte zde
 • máte-li o knihu zájem pište na kvasnickova@leader-ceskyzapad.cz
 • kniha je také k dispozici v kanceláři MAS v Olbramově


 • Zajištění akcí
  vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
  tel.: 77 44 99 396
  více informací zde
  REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

  Konzultace projektů
  Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

  Kontakty pro konzultace:

  Jan Florian
  koordinátor programu LEADER
  tel. 774499396
  florian@leader-ceskyzapad.cz

  Miroslava Válová
  předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
  tel. 774499395

  (c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
  webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006