Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaAktuální metodiky 2010

03. 03. 2010 | Norské fondy > Pro partnery projektu

 • Aktualizovaná příručka pro publicitu ke stažení zde.
 • Aktualizovaná příručka pro finanční toky ke stažení zde.

 • Závazné dokumenty MF ČR k projektu

  19. 03. 2009 | Norské fondy > Pro partnery projektu

  Veškeré závazné dokumenty MF ČR naleznete
  na této adrese
  K projektu Obnova vybraných sakrálních památek se vztahují ustanovení k Individuálnímu projektu (zkratka- IP).
  Tyto tři dokumetny s uvedeným obsahem patří mezi nejdůležitější:
  Příručka pro příjemce grantu: základní příručka- základní pojmy, povinnosti při realizaci, publicita, zadávání veřejných zakázek, změny v realizaci projektu, neplnění podmínek, průběžné zprávy o projektu, závěrečná zpráva o projektu, ověření na místě, externí monitorování, externí audit, udržitelnost výsledků, žádosti o platbu, zálohová platba, průběžná platba, vypořádání dotace.
  Oprávněnost osobních výdajů na zaměstnance a externí experty: právní, ekonomické a finanční předpoklady oprávněnosti osobních výdajů, vykazování osobních výdajů, podklady k žádostem o platbu, Cestovní náhrady, monitorování.
  Postupy pro zajištění publicity: povinnosti vyplývající z propagace projektu


  Seznam konktaktních osob k jednotlivým sub-projektům

  08. 01. 2009 | Norské fondy > Pro partnery projektu

  Věž kostela všech svatých ve Stříbře 
  Jarmila Bouzková
  tel.: 374 801 123
  bouzkova@mustribro.cz

  Minoritský klášter ve Stříbře
  Pavel Plánka
  tel.: 374 622 214
  muzeum.stribro@seznam.cz

  Kostel sv. Václava ve Vysokém Sedlišti
  Jiří Ťupa
  tel.: 374 752 923
  it@muplana.cz

  Varhany v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý
  Tomáš Kaiser
  tel.: 373 312 326
  t.kaiser@tiscali.cz

  Kaple sv. Václava a Vojtěcha v Ostrově u Stříbra
  František Trhlík
  tel: 374 695 103
  obec.kostelec@worldonline.cz

  Administrace a propagace projektu
  Tereza Chvojková
  tel.: 774 499 398
  chvojkova@leader-ceskyzapad.cz

  Odborná komise

  Ivana Osmíková
  tel.:374 801 145
  osmikova@mustribro.cz

  Markéta Pavlíková
  tel.:737 915 777

  Karel Svoboda
  tel.: 602 415 557
  archsvoboda@volny.cz

  Jan Svoboda
  tel.: 732 448 421
  abst@art.cz


  Metodické pokyny

  16. 12. 2008 | Norské fondy > Pro partnery projektu

  Metodika k výběrovému řízení:

 • Aktualizovaná příručka 2010 pro publicitu ke stažení zde.
 • Aktualizovaná příručka 2010 pro finanční toky ke stažení zde.

 • verze 19.1.2009 . -zde-

  Metodika pro platby, aktualizovaná verze 15.12.2008. -zde-

  Kontrolní list:


 • Seminář Stříbro 27.11.2008

  12. 12. 2008 | Norské fondy > Pro partnery projektu

  Zápis se semináře, který se konal 27.11.2008 ve Stříbře, k nahlédnutí zde.
  Zároveň je možné si stáhnout prezentaci, včetně již zapracovaných připomínek, která byla představena na semináři.zde

  Organizační schéma

  12. 12. 2008 | Norské fondy > Pro partnery projektu

  Organizační schéma je k nahlédnutí zde

   


  Zajištění akcí
  vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
  tel.: 77 44 99 396
  více informací zde
  REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

  Konzultace projektů
  Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

  Kontakty pro konzultace:

  Jan Florian
  koordinátor programu LEADER
  tel. 774499396
  florian@leader-ceskyzapad.cz

  Miroslava Válová
  předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
  tel. 774499395

  (c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
  webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006