Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovavlídná nádraží

Vlídná nádraží


Projekt „Vlídná nádraží - Posázavský Pacifik, Bezdružická lokálka, Muzejní trať Kolešovka“ vznikl ve spolupráci tří Místních akčních skupin, jejichž obcemi prochází regionální železniční tratě.

 Na území MAS Posázaví je to železniční trať z Prahy přes Čerčany do Zruče nad Sázavou, zvaná "Posázavský pacifik", v MAS Český Západ – Místní partnerství jde o trať Pňovany – Bezdružice, přezdívaná "Bezdružická lokálka"; a v MAS Rakovnicko se projekt týká tratě Lužná u Rakovníka – Kolešovice známé jako "Kolešovka".

Regionální železniční tratě měly i v minulosti významný vliv na rozvoj území, kterými prochází, a to jak z hlediska růstu sídel, rozvoje průmyslu a obchodu, tak i z hlediska cestovního ruchu. Ovlivnily nejen hospodářský vývoj těchto území, ale plnily i velmi důležitou, a dodnes nenahraditelnou, funkci dopravní. Malebné „lokálky“, a k nim náležející objekty, tvoří nedílnou historickou součást regionů. Jsou proto právem považovány za prvky kulturního dědictví.
Hlavní náplní a cílem projektu „Vlídná nádraží - Posázavský Pacifik, Bezdružická lokálka, Muzejní trať Kolešovka“ je zmapování současného stavu těchto historických železničních tratí včetně přilehlých objektů (jako jsou železniční stanice, nádraží, mosty, tunely ...), jejich dokumentace a fotodokumentace, historický průzkum, ideový návrh nového funkčního využití vybraných objektů a vydání publikací v přímé vazbě na projekt. Tento záměr se neobejde bez spolupráce s vlastníky a správci železnice a přilehlých provozních objektů. Počítá se s podporou a součinností obcí, jejich obyvatelů, občanských sdružení a dalších subjektů. Nemalou úlohu zde hrají různí „milovníci kolejí“ a nadšenci pro technické památky. V současnosti, kdy je na většině tratí v ČR běžný provoz státního dopravce, vzrůstá potřeba definovat funkci regionálních tratí a nalézt jejich poslání v novém společenském kontextu. Současný trend zhodnocovat a využívat stavby, původně ryze technického charakteru, k novým žádoucím funkcím (muzea, informační centra, další služby pro turisty) je výzvou k realizaci tohoto projektu.
Projekt „Vlídná nádraží - Posázavský Pacifik, Bezdružická lokálka, Muzejní trať Kolešovka“ rozvíjí iniciativu „Vlídná nádraží“ Asociace Entente Florale CZ - Souznění.
 • propagační brožura k projektu je ke stažení zde


  Posázavský pacifik
  Železniční trať Praha-Braník – Čerčany – Zruč nad Sázavou
  O tom, že železnice citelně ovlivnila zejména hospodářský vývoj celého Posázaví, není žádných pochyb. Dokonce je velmi těžké si Posázaví bez železnice představit. I do dnešních dob se zachovala v okolí řeky Sázavy četná místa, kam se kromě vlaků žádný jiný dopravní prostředek nedostane. Na sklonku minulého století se začal budovat Posázavský Pacifik, právě takový, jaký jej známe dnes. S výjimkou krátkého úseku z Prahy-Vršovic do Prahy-Modřan vznikla tato železniční trať z Modřan přes Davli a pak podél Sázavy až do Světlé nad Sázavou na přelomu 19. a 20. století.
  V prvním jízdním řádu z roku 1897 byla trať označena číslem 78 a doplněna poznámkou „jezdí až ode dne vyhlášení“. Poznámka se týkala zejména úseku Skochovice – Jílové, a to vzhledem k průtahům kolem definitivního vedení trasy. Tento úsek byl otevřen až 1. května 1900. Železniční trať z Čerčan do Davle a Prahy-Vršovic zpřístupnila do té doby téměř nedostupné přírodní krásy Dolního Posázaví. Svou romantickou podobou a odvážným řešením je tato trať právem zařazována k nejhezčím v České republice. V období po první světové válce byla každoročně cílem exkurzí vysokých škol technických. Železnice zpřístupnila turistům mnohé turistické památky tohoto kraje.
  I dnes je tato romantická železniční trať dopravní tepnou, která vede krásnou přírodou podél řeky Sázavy a umožňuje návštěvníkům regionu putovat od historické památky do muzea, z vesnice do města, z kempu do penzionu a pak zpět domů. Díky nadšencům z řad pracovníků dráhy je možné i dnes se svézt parním vlakem nebo v historickém motoráku.
 • více informací o Posázavském pacifiku si můžete přečíst na jejich webových stránkách Posázavský pacifik
 • více informací o MAS Posázaví najdete zde


  Bezdružická lokálka
  Železniční trať Pňovany – Bezdružice
  Pěkná a čistá příroda, množství historických památek, ideální podmínky pro turistiku i cykloturistiku. To jsou hodnoty, kterými oplývá oblast Konstantinolázeňska a Hracholusek. V historii relativně nedávné hrála v rozvoji této oblasti významnou roli železnice, která sem našla cestu v roce 1901. Místní železniční trať odbočuje z hlavní trati Plzeň - Cheb v Pňovanech vede až do Bezdružic. Hned na začátku trati je i její hlavní pýcha, most přes údolí řeky Mže (dnes vyhledávaná přehrada Hracholusky). Lokálka staví i v malé převážně chalupářské osadě Lomnička, jejíž zastávka ožívá nejvíce během houbařské sezony. Zastávka Strahov je zase ideálním východiskem pro vycházky na zříceninu hradu Gutštejn a poutní místo Šipín. V místech, kde trať překonává po kamenném viaduktu říčku Hadovku, lze ochutnat vodu z pověstné „Studánky lásky“. Trať se širokým obloukem protahuje pod dominantami celého regionu - zříceninou hradu Švamberk a Ovčím Vrchem a přichází do Konstantinových Lázní – jediných lázní Plzeňského kraje. Lokálka končí v Bezdružicích, kde lze navštívit zámek s galerií moderního sklářského umění.
  Své místo si na trati našly nostalgické vlaky, vedené historickými vozidly. Úplně nezapadla ani myšlenka prodloužení tratě do Teplé, o které mají zájem obce, mikroregiony, ale především lidé. Lokálka slouží nejen pro potřeby základní dopravní obslužnosti, ale také turistům, kteří sem zejména o víkendech a prázdninách míří v hojném počtu. Zajímavostí z provozu tratě je také „Vlakové taxi“ – možnost objednat si ve stanovených časových intervalech jízdu motoráčku v úseku Bezdružice – Cebiv.
 • více informací o Bezdružické lokálce si můžete přečíst na jejich webových stránkách Bezdružická lokálka


  Kolešovka
  Muzejní železniční trať Lužná u Rakovníka – Kolešovice
  Ruční česání chmele do věrtelů se stalo již minulostí stejně jako pravidelné parní vlaky a motoráky. Právě lokálka Kolešovka prochází řadou chmelnic a vesnice na trati byly o sklizních domovem tisíců česáčů chmele. V srpnu a září sem parní lokomotivy dlouhá léta tahaly posílené soupravy vlaků s „rodinnými kombajny“.
  Vydejte se s námi historickým vlakem a navštivte Kraj chmele, kde je k vidění celá řada pamětihodností. Mezi chmelnicemi a dozrávajícím chmelem tak třeba probudíte vlastní vzpomínky na chmelovou brigádu. V Kněževsi je připravena na vlečce výstava historických železničních vozidel Klubu historie kolejové dopravy (KHKD) a navštívit je možné i Muzeum lidových krojů. V okolí Kolešovic vedou značené cesty k sochám a křížům. Podél Kolešovky vede z Kolešovic až do Lužné stejnojmenná cyklotrasa. V Lužné u Rakovníka si nenechte ujít prohlídku Železničního muzea ČD, největšího toho druhu v Česku.
 • více informací o trati Kolešovka si můžete přečíst na jejich webových stránkách trať Kolešovka
 • více informací o MAS Rakovnicko zde

  zpět

 • MAS vyhlašuje zadávací výběrové řízení na dodavatele v rámci projektu Vlídná nádraží

  03. 11. 2009 | projekty na území MAS > vlídná nádraží

  V rámci realizace projektu spolupráce "Vlídná nádraží - Posázavský pacifik, Bezdružická lokálka, Muzejní železnice Kolešovka" vyhlašuje MAS Český Západ - Místní partnerství výzvu k předkládání nabídek na následující čtyři zakázky:
  - Shromáždění podkladů k historii a současnosti Bezdružické lokálky,
  - Koncepce muzejní expozice Bezdružické lokálky,
  - Soupis objektu železničního dědictví a studie obnovy a využití veřejných prostranství souvisejících s Bezdružickou lokálkou,
  - Ideový návrh (studie) využití objektů železničního dědictví.

  Případní zájemci o účast ve výběrovém řízení mohou zaslat požadavek na zaslání celého znění výzvy a zadávací dokumentace na e-mail: florian@leader-ceskyzapad.cz. Termín pro předkládání nabídek je 13. 11. 2009 do 13:30 hod. v kanceláři MAS v Olbramově. O výběru dodavatele bude rozhodnuto nejpozději do konce listopadu 2009. S případnými dotazy se obracejte na Koordinátora programu LEADER: Jan Florian, e-mail: florian@leader-ceskyzapad.cz, tel.: 774499396.  Zajištění akcí
  vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
  tel.: 77 44 99 396
  více informací zde
  REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

  Konzultace projektů
  Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

  Kontakty pro konzultace:

  Jan Florian
  koordinátor programu LEADER
  tel. 774499396
  florian@leader-ceskyzapad.cz

  Miroslava Válová
  předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
  tel. 774499395

  (c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
  webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006