Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkova10. výzva - prosinec 2012

LEADER 2007-13 I 10. výzva - prosinec 2012 I AKTUALIZOVÁNO


V rámci realizace Strategického plánu LEADER (SPL) „Sudety – místo k setkávání“ vyhlašujeme 10. výzvu k předkládání žádostí o dotace a to v oblastech podpory (Fichích) číslo 1., 4., 5. a 6. Předpokládaná výše finanční alokace pro 9. výzvu je 3,4 mil. Kč.

Bližší informace se dozvíte z úplného textu výzvy a z dalších souvisejících dokumentů. Žádosti o dotaci na projekty v objemu 30tis. - 1 mil. Kč lze předkládat na předepsaném formuláři v kanceláři MAS v Konstantinových Lázních dne 28. 1. 2013 od 9 do 19 hod. Zájemcům o dotace v rámci této výzvy doporučujeme sjednat si individuální konzultace s koordinátorem programu LEADER Janem Florianem na tel. 77 44 99 396 v kanceláři MAS v Konstantinových Lázních, případně využít semináře pro příjemce v pátek 14. 12. 2012 od 10 hod., ve středu 19. 12. 2012 od 15:30 hod. nebo v úterý 8. 1. 2013 od 15:30 hod. vždy v kanceláři MAS v Konstantinových Lázních.

Výběrová komise MAS převezme Žádosti o dotaci k hodnocení dne 1. 2. 2013 a Veřejné slyšení bude uspořádáno v rámci jednání Výběrové komise dne 8. 2. 2013. Místo a čas jednání budou upřesněny.pro žadatele
> 10. výzva - úplné znění
> specifikace Fichí pro žadatele
> Žádost o dotaci - PDF 
> Instruktážní list MAS pro vyplňování Žádosti - DOPLNĚNO
Plná moc k předložení Žádosti o dotaci (doporučený vzor)
> Metodika pro hodnocení projektů (předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů)

 

fiche (oblasti podpory)

Fiche 1. Zachování a zhodnocení historického dědictví

> přehled Fiche (formulář SZIF)

Fiche 4. Zařízení pro zdravý životní styl jako formu poznávání krajiny

> přehled Fiche (formulář SZIF)

Fiche 5. Rozvoj venkovského cestovního ruchu

> přehled Fiche (formulář SZIF)

Fiche 6. Interpretace historického dědictví regionu

> přehled Fiche (formulář SZIF)pravidla
> Pravidla IV.1.2.
> Metodika pro tvorbu Fichí

ostatní
> instruktážní list SZIF pro vyplňování Žádosti o dotaci

další dokumenty
> Strategický plán LEADER (SPL)
> Mapa územní působnosti MAS
> Pravidla IV.1.1. (Pravidla MAS)

 

 

Pro správné zobrazení dále uvedených souborů je nutné mít nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader 8.1. Pokud jej nemáte, můžete si jej zdarma stáhnout zde.


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

V rámci 10. výzvy bylo podpořeno 10 Žádostí o dotaci

25. 02. 2013 | Leader 2007-2013 > 10. výzva - prosinec 2012

Na základě hodnocení Žádostí o dotaci Výběrovou komisí MAS rozhodl Výbor partnerství MAS dne 21. 2. 2013 o podpoře 10 z 17 projektů v celkové výši 3,494 mil. Kč. Seznam vybraných a nevybraných projektů naleznete ZDE.

Hipostanice, muzea, památky i naučné stezky - to jsou témata žádostí o dotace z 10. výzvy

28. 01. 2013 | Leader 2007-2013 > 10. výzva - prosinec 2012

V rámci 10. výzvy k předkládání žádostí o dotace přijala MAS Český Západ - Místní partnerství dne 28.1.2013 celkem 17 žádostí o dotace v celkové výši 7,1 mil. Kč. Celkem 5 žádostí podnikatelských subjektů je zaměřeno na rozvoj cestovního ruchu, především hipoturistiky, dalších 7 na obnovu památek v regionu. Dvě žádosti jsou zaměřeny na naučné stezky a 3 na venkovská muzea a expozice. Všechny přijaté žádosti, které úspěšně projdou administrativní kontrolou budou představeny Výběrové komisi MAS i veřejnosti v pátek 8.2.2012 na veřejném slyšení. Místo a čas konání ještě upřesňujeme. Seznam předložených žádostí naleznete ZDE.

10. výzva na podporu obnovy památek a rozvoje cestovního ruchu vyhlášena! - AKTUALIZOVÁNO

03. 12. 2012 | Leader 2007-2013 > 10. výzva - prosinec 2012

V pondělí 3.12.2012 byla vyhlášena 10. výzva k předkládání Žádostí o dotace v rámci Strategického plánu LEADER v rámci které bude rozděleno cca 3,4 mil. Kč na podporu obnovy památek a rozvoje cestovního ruchu. Bližší informace naleznete v dokumentu výzvy ZDE. Příjem žádostí na MAS proběhne 28.1.2013 od 9 do 19 hod.


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006