Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaSudety - místo k setkávání

09. 10. 2009 | Leader 2007-2013 > Strategický plán Leader (SPL)

Strategický plán Leader MAS Český Západ - Místní partnerství, Sudety - místo k setkávání

Obecný cíl
Co nejefektivnějším zhodnocením přírodních a kulturních zdrojů, zapojením občanů regionu Český Západ a propojením širokého množství místních subjektů přispívat k rozvoji regionu po stránce ekonomické, sociální i environmentální a zlepšovat úroveň života v něm.

Priority
1. Zachování a zhodnocení přírodního a historického dědictví regionu Český Západ
2. Zlepšování kvality života v regionu Český Západ
3. Rozvoj cestovního ruchu v regionu Český Západ a marketing
4. Dlouhodobě udržitelný rozvoj území regionu Český Západ
5. Zlepšení ekonomické soběstačnosti regionu Český Západ
6. Posilování principů místního partnerství na území regionu Český Západ
7. Navázání aktivní spolupráce na regionální, národní mezinárodní úrovni

 • Strategický plán LEADER 2007-13 (SPL), zkrácené znění, ke stažení
 • Strategický plán LEADER 2007-13 (SPL), kompletní znění, ke stažení
 •  

  Evaluační a monitorovací zprávy z realizace SPL

 • Střednědobé hodnocení realizace SPL za období 2008 - 2010
 • Výtah z monitorovacích zpráv za rok 2011
 • Monitorovací zpráva za období 1-4/2012
 • Monitorovací zpráva za období 5-8/2012
 • Monitorovací zpráva za období 9-12/2012

 • AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER - Podílejte se na směřování dotací EU

  24. 03. 2011 | Leader 2007-2013 > Strategický plán Leader (SPL)

  Kam by měla směřovat strategie regionu, kde žijete? Máte námět na zajímavý projekt a uvažujete o získání dotace? Co by podle Vás mělo být podporováno dotacemi EU? Zajímá Vás, jaké projekty byly na našem území podpořeny? Jak jste spokojeni s podpořenými projekty?

  Místní akční skupina (MAS) Český Západ – Místní partnerství aktualizuje oblasti podpory v rámci Strategického plánu LEADER pro období 2011 – 2013 ve kterém rozdělí přes 16 mil. Kč na podporu projektů v daném území. V rámci této aktualizace pořádá MAS otevřené veřejné konzultace směřování dotační podpory se zástupci místních neziskových organizací, podnikatelů, veřejné správy ale i široké veřejnosti. Konzultace budou pořádány formou diskusních seminářů na různých místech v regionu, které jsou určené nejen pro účastníky z dané obce, ale i z jejího širšího okolí.

  Podklady pro jednání:
  - Pozvánka na diskusní semináře
  - Střednědobé hodnocení Strategického plánu LEADER (pracovní verze k 24. 3. 2011)
  - Přehled oblastí podpory (Fichí) s navrhovanými změnami a návrhem rozdělení alokace na jednotlivé tematické oblasti (pracovní verze - AKTUALIZOVÁNO k 31. 3. 2011)

  | více ...


  Zajištění akcí
  vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
  tel.: 77 44 99 396
  více informací zde
  REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

  Konzultace projektů
  Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

  Kontakty pro konzultace:

  Jan Florian
  koordinátor programu LEADER
  tel. 774499396
  florian@leader-ceskyzapad.cz

  Miroslava Válová
  předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
  tel. 774499395

  (c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
  webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006