Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkova



Kniha Práce jako na kostele

Práce jako na kostele


V rámci projektu Obnova vybraných sakrálních památek regionu Český Západ financovaným Norským finančním mechanismem byl v říjnu 2009 vydána MAS Český Západ - Místní partnerství ve spolupráci s městem Stříbrem a Fakultou umění a designu v Ústí nad Labem kniha Práce jako na kostele.
Kniha představuje všech pět sakrálních památek, která měly to štěstí, že byly vybrány do výše zmíněného projektu a čeká je díky tomu kompletní rekonstrukce.
Protože v našem regionu je chátrajících sakrálních památek mnoho a řada z nich našla své zachránce často v zcela obyčejných lidech, chceme touto knihu tyto nadšence představit a poděkovat jim za práci, kterou dělají velmi dobře a úspěšně, ale o jejich iniciativě se často vůbec neví. V knize naleznete sedm takových příběhů sedmi kostelů, které nalezly své zachránce a v mnoha případech i své majitele. Přečíst si můžete například příběh kostela v Křivcích, v Otíně, v Šipíně, v Okrouhlém Hradišti nebo v Michalových Horách. Všechno jsou to silná a inspirativní vyprávění , která popisují dlouholetou práci a boj o záchranu kostela, který by bez nadšení a vytrvalosti několika jedinců pravděpodobně spadl.
Kromě tohoto emotivní vyprávění obsahuje kniha i katalog kostelů s popisem jejich stavebně-historického vývoje, jejich současného stavu a možného budoucího využití objektů, včetně fotografické dokumentace. Obsáhlá kapitola se věnuje návodu pro potencionální zájemce o záchranu dalších sakrálních objektů, kde začít, od prvního jednání s úřady až po možné nové duchově- kulturní využití opraveného kostela. Kapitola by ráda ukázala, jak si poradit s dědictvím, které jsme nechtěně převzali a jehož osud nám není lhostejný.
Kniha Práce jako na kostele je také výjimečná svoji vizuální podobou, o kterou se zasloužila MgA. Štěpánka Bláhovcová, která ji zpracovala v rámci své diplomové práce na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem a dokázala graficky vystihnout mimořádnost obsahu celé knihy.
Součástí knihy je dárek, vystřihovánka modelu kaple sv. Máří Magdalény, každý čtenář si tak může doma sám postavit (zachránit) svůj kostel.

 • prezentaci knihy si prohlédněte zde

  odpovědná redaktorka: Kateřina Kvasničková
  autoři textů : členové sdružení Pomozme si sami, Jan Florian, Štěpánka Blahovcová, Miroslava Válová, Kateřina Kvasničková, Zdeněk Procházka
  grafická úprava: Štěpánka Blahovcová
  autor vystřihovánky: Ondřej Hejl
  náklad: 500 ks
  rok vydání: podzim 2009


 • Kniha "Práce jako na kostele" kulturní událostí roku 2010 na severu Čech?

  11. 01. 2011 | Norské fondy > Kniha Práce jako na kostele

  V pondělí 10. ledna 2011 vyšla v severočeské MF Dnes anketa o Kulturní událost roku 2010 na severu Čech. Jednou z 11 nominací je i absolventka ústecké univerzity Štěpánka Bláhovcová, která vyhrála s publikací Práce jako na kostele prestižní designérskou soutěž European design Awards. Publikace Práce jako na kostele vypráví o neziskových organizacích a jednotlivcích, kteří zachraňují sakrální památky našeho regionu. Pokud chcete její nominaci na Kulturní událost roku 2010 na severu Čech podpořit, zašlete na adresu redakce MF Dnes redul@mfdnes.cz e-mail, do jehož předmětu uveďte "Kulturní událost 2010" a jako text: "č. 5 - absolventka ústecké univerzity Štěpánka Bláhovcová vyhrála s publikací Práce jako na kostele prestižní designérskou soutěž European design Awards" a to do pátku 28. ledna.

  Druhé vydání oceněné knihy Práce jako na kostele

  01. 11. 2010 | Norské fondy > Kniha Práce jako na kostele

  Kniha Práce jako na kostele, kterou vydala MAS Český Západ - Místní partnerství za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Plzeňského kraje se právě dočkala 2. rozšířeného vydání.
  Kniha, která popisuje stav sakrálních památek a občanské společnosti na území MAS vyšla poprvé v září 2009 a pro velký zájem byla do konce roku rozebrána. Popis neutěšeného stavu kulturního dědictví, které společnost nechtěně převzala a se kterým si mnoho let nikdo nevěděl rady, zaujala mnoho čtenářů z celé České republiky.
  Kniha obsahuje dvanáct příběhů dvanácti kostelů, které měly to štěstí, že našly, často na poslední chvíli, svého zachránce a často i majitele. Najdete zde příběhy kostelů a jejich zachránců v Otíně, Křivcích, Okrouhlém Hradišti, Domaslavi či Šipíně.
  Vedle zajímavého obsahu je kniha výjimečná svoji vizuální podobou, kterou ji vtiskla grafička Štěpánka Bláhovcová. Její mimořádné grafické zpracování přineslo knize v květnu letošního roku zlatou medaili na European Design Awards v Rotterdamu za nejlepší knižní layout.

 • Knihu si můžete zakoupit za 250 Kč v kanceláři MAS v Konstantinových Lázních anebo je možné ji zaslat na dobírku (v tom případě bude k ceně připočteno poštovné a balné).
 • Objednávky knihy posílejte na samalova@leader-ceskyzapad.cz
 • Prezentaci knihy můžete shlédnout zde.

 • Kniha Práce jako na kostele získala zlatou medaili

  31. 05. 2010 | Norské fondy > Kniha Práce jako na kostele

  Kniha Práce jako na kostele vydaná v rámci projektu Obnova vybraných sakrálních památek regionu Český Západ získala v neděli, 30.5. 2010 v holandském Rotterdamu zlatou medaili v kategorii knižní layout na evropském festivalu designu European Design Awards. Cenu si převzala osobně autorka grafického zpracování knihy, Štěpánka Bláhovcová.
 • více o festivalu a vítězství knihy na stránkách festivalu zde
 • tisková zpráva zde

 • Slavnostní křest knihy Práce jako na kostele

  13. 01. 2010 | Norské fondy > Kniha Práce jako na kostele

  Slavnostní křest knihy se uskutečnil 3.října 2009 v rámci Slavností jablek, které se již tradičně konaly, na vrchu Krasíkov.
  Samotný křest knihy proběhl přímo pod kaplí sv.Máří Magdalény. Kmotrou knihy se stala PhDr. Anna Matoušková, ředitelka odboru památkové péče Ministerstva kultury ČR a knize požehnal P.Marián P.Slunéčko, O.Praem, převor tepelského kláštera, který nyní také spravuje konstantinolázeňskou farnost.
  Kromě těchto významných hostů se křtu zúčastnili tvůrci knihy, odpovědná redaktorka Kateřina Kvasničková, „duše“ celého projektu Miroslava Válová a grafička Štěpánka Bláhovcová. Pozváni byli také všichni, kdo na knize spolupracovali, ať již ze sdružení Pomozme si sami, tak ti, kteří do knihy poskytli rozhovory o své práci na záchraně kostelů.
  Po představení knihy, přečtení úryvku a požehnání knize a jejím aktérům následoval slavnostní přípitek na zdar celého projektu.






  Zajištění akcí
  vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
  tel.: 77 44 99 396
  více informací zde
  REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

  Konzultace projektů
  Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

  Kontakty pro konzultace:

  Jan Florian
  koordinátor programu LEADER
  tel. 774499396
  florian@leader-ceskyzapad.cz

  Miroslava Válová
  předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
  tel. 774499395

  (c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
  webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006