Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaVýběr dodavatele a zadávání zakázek

31. 12. 2011 | Leader 2007-2013 > Pro příjemce dotací > dokumenty a postupy

Způsob výběru dodavatele závisí na velikosti zakázky

| více ...

Ukončení projektu a žádost o proplacení

31. 12. 2011 | Leader 2007-2013 > Pro příjemce dotací > dokumenty a postupy

Před ukončením projektu proběhne kontrola MAS a podání Žádosti o proplacení | více ...

Publicita projektu

31. 12. 2011 | Leader 2007-2013 > Pro příjemce dotací > dokumenty a postupy

V průběhu projektu je třeba dodržovat zásady publicity EU a programu LEADER a informovat veřejnost o podpoře MAS. | více ...

Změny v projektu

30. 11. 2009 | Leader 2007-2013 > Pro příjemce dotací > dokumenty a postupy

Pokud v průběhu realizace projektu dojde ke změnám je nutno na MAS a poté na RO SZIF podat Hlášení o změnách. Jakékoli změny v projektu doporučujeme vždy předem konzultovat s MAS. | více ...


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006