Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovapamatujme na památky

Podejme si ruce s kulturním dědictvím


Tři místní akční skupiny spojí své vědomosti, síly a zkušenosti, aby společně s obyvateli svého regionu zmapovaly kulturní dědictví svého území, aby vybraným památkám umožnily první krok k jejich opravě či záchraně, a aby vytvořením knihy pověstí všem zprostředkovaly kontakt s historií svého území.
MAS Český Západ - Místní partnerství, MAS Frýdlantsko a MAS Kyjovské Slovácko v pohybu se sešly v projektu spolupráce s názvem „Podejme si ruce s kulturním dědictvím“.

V první fázi tohoto projektu dojde k zmapování památek na území každé MAS. MAS Frýdlanstko a MAS Kyjovské Slovácko v pohybu budou mapovat drobné památky v krajině a větší stavby a celky, které hrají významnou úlohu v krajině, v části MAS Český Západu, takové to mapování již proběhlo. Proto se  Český Západ – Místní partnerství v mapování zaměří především na větší stavby tj. kostely, kaple , sochy a sousoší.
Každá z MAS vstupuje do projektu s jinými zkušenostmi vyplývajícími z historie samotného území dané MAS. Tyto cenné zkušenosti si účastníci budou moci vyměňovat během trvání celého projektu. MAS Český Západ může svým partnerům předat své zkušenosti z mapováním a restaurování drobných památek v krajině pomocí workcampů pořádaných mladými lidmi . Oproti tomu Mikroregion Frýdlantsko má zkušenosti s interpretací místního kulturního dědictví pomocí příběhů a Kyjovské Slovácko pak má zcela jiný přístup obyvatel k památkám a tudíž i jiný přístup k jejich údržbě a využití.
Po ukončení mapování vytipuje koordinační skupina složená ze zástupců všech tří MAS památky, které potřebují rychlou pomoc nebo památky,jejichž majitelé nemají na rozjezd oprav potřebné finance a pro ty budou v rámci projektu zpracovány potřebné dokumentace k započetí oprav jako jsou restaurátorské záměry, stavebně historické průzkumy, statické posudky, studie využití jednotlivých staveb atd.
Poslední a neméně přínosnou fází projektu bude publikace, jejíž jednotlivé kapitoly budou napsány formou příběhů památek, pověstí a povídaček sesbíraných během probíhajícího mapování. Ty nejzajímavější budou rozpracovány a nabídnuty k ilustracím jak základním, tak středním školám s výtvarným zaměřením. Kniha bude společná pro všechna tři území a budou se zde navzájem prolínat a doplňovat příběhy památek ze Stříbrska, Frýdlanska, Kyjovského Slovácka, ale i Plánska a Konstantinolázeňska.
Nenenechte zmizet stopy historie kolem nás!MAS hledá dodavatele mapování objektů kulturního dědictví

20. 07. 2009 | pamatujme na památky

V rámci realizace projektu spolupráce "Podejme si ruce s kulturním dědictvím" vyhlašuje MAS Český Západ - Místní partnerství výzvu k předkládání nabídek na mapování objektů kulturního dědictví (kostely, kaple, sochy a sousoší svatých) na svém území. Bližší informace naleznete v přiložené Výzvě a Zadávací dokumentaci. Termín pro předkládání nabídek je 28. 7. 2009 do 16 hod. v kanceláři MAS v Olbramově. S případnými dotazy se obracejte na Koordinátora programu LEADER: Jan Florian, e-mail: florian@leader-ceskyzapad.cz, tel.: 774499396.

Výzva a Zadávací dokumentace
Příloha 1 - Orientační seznam mapovaných objektů
Příloha 2 - Evidenční karta objektu kulturního dědictví
Příloha 3 - Mapa územní působnosti MASZajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006