Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaIntegrovaná rozvojová strategie území na období 2007-13

17. 07. 2008 | Strategie

V roce 2007 došlo k významnému rozšíření území MAS o Mikroregion Hracholusky a Městys Chodová Planá a tím i k rozšíření území o více než 40%, nárůstu počtu obyvatel o 23% a navýšení počtu členů téměř o 60%. Z těchto důvodů, ale také kvůli úspěšnému postupu v realizaci strategie MAS, bylo rozhodnuto o její aktualizaci pod názvem Integrovaná rozvojová strategie území MAS Český Západ – Místní partnerství 2007-13 (ISÚ). Metodika této aktualizace odpovídala principům, použitým před čtyřmi lety při vzniku první Rozvojové strategie MAS – byl kladen velký důraz na zapojení veřejnosti a jednotlivých členů MAS. Současně byl zpracováván také Strategický plán LEADER, který z ISÚ vychází, a který byl nazván "Sudety - místo k setkávání". | více ...

Integrovaná rozvojová strategie území na období 2007-13 k připomínkám

29. 01. 2008 | Strategie

V roce 2007 byla zpracována Integrovaná rozvojová strategie území MAS pro období 2007-13. Ta vychází z Rozvojové strategie 2004-6 a zkušeností s realizací programů typu LEADER v předcházejících letech. Nová strategie bude hlavním strategickým materiálem MAS pro následující sedmileté období. V rámci jejího dokončení vyzýváme členy MAS Český Západ - Místní partnerství a další subjekty působící v regionu Konstantinolázeňska, Stříbrska, Plánska a Hracholusk včetně místních obyvatel, k připomínkování konečného návrhu strategie před schválením 7. Valným shromážděním členů MAS. Vaše připomínky zasílejte na adresu florian@leader-ceskyzapad.cz nebo formou diskuse k tomuto článku do 10.3.2008.

Aktuální verzi strategie si stáhněte zde.

| více ...

DISKUSE: Priority a opatření Rozvojové strategie MAS na období 2007-13

13. 06. 2007 | Strategie

Připomínkujte návrh priorit a opatření Rozvojové strategie MAS Český Západ - Místní partnerství na období 2007-13 na e-mail florian@leader-ceskyzapad.cz nebo v rámci diskuse k článku a to do 20.6.2007. | více ...


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006