Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkova3. výzva - duben 2009

LEADER 2007-13 I 3. výzva - duben 2009


V rámci realizace Strategického plánu LEADER (SPL) „Sudety – místo k setkávání“ vyhlašujeme 3. výzvu k předkládání projektů se specifickým zaměřením: historické dědictví, místa k setkávání, rozvoj drobného podnikání a odborné vzdělávání. Výše finanční alokace pro 3. výzvu je max. 5.700.000 Kč. Bližší informace se dozvíte z úplného textu výzvy a z dalších souvisejících dokumentů, které budou zveřejněny nejpozději v pátek 20. 3. 2009. Žádosti o dotaci ve výši 50tis. - 2 mil. Kč lze předkládat na předepsaných formulářích v kanceláři MAS na OÚ Olbramov ve dnech 27. – 28. 4. 2009 od 9 do 18 hod. Pro zájemce o dotaci bude uspořádán informační seminář pro žadatele a to v pátek 3. 4. 2009 od 15:00 v Zasedací místnosti v přízemí historické radnice ve Stříbře. Na seminář se prosím přihlašte u sl. Radky Šámalové na e-mailu samalova@leader-ceskyzapad.cz. Individuální konzultace si lze domluvit s koordinátorem programu LEADER Janem Florianem na tel. 77 44 99 396 v kanceláři MAS v Olbramově nebo v Kladrubech. Omlouváme se za nefunkčnost těchto stránek v předchozích dnech.

pro žadatele
> 3. výzva - úplné znění
> Instruktážní list SZIF pro vyplňování Žádosti
> Orientační rozcestník pro hodnocení projektů
> Pravidla IV.1.2. (Pravidla pro poskytování dotací)
> Často kladené otázky (FAQ)

Fiche 1 - Zachování a zhodnocení historického dědicví
> specifikace Fiche pro žadatele
> předvyplněná Žádost o dotaci - PDF
> formulář Osnovy projektu, Seznam příloh, Čestné prohlášení - DOC

Fiche 2 - Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání
> specifikace Fiche pro žadatele
> předvyplněná Žádost o dotaci - PDF
> formulář Osnovy projektu, Seznam příloh, Čestné prohlášení - DOC

Fiche 3 - Veřejné budovy jako místa k setkávání
> specifikace Fiche pro žadatele
> předvyplněná Žádost o dotaci - PDF
> formulář Osnovy projektu, Seznam příloh, Čestné prohlášení - DOC

Fiche 8 - Podpora rozvoje drobného podnikání
> specifikace Fiche pro žadatele
> předvyplněná Žádost o dotaci - PDF
> formulář Osnovy projektu, Seznam příloh, Čestné prohlášení - DOC
> Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ)

Fiche 9 - Podpora vzdělávání a informovanosti
> specifikace Fiche pro žadatele
> předvyplněná Žádost o dotaci - PDF
> formulář Osnovy projektu, Seznam příloh, Čestné prohlášení - DOC

ostatní
> specifikace jednotlivých Fichí na formulářích SZIF: 1, 2, 3, 8, 9

hodnocení žádostí
> seznam přijatých žádostí
> výsledek kontroly přijatých žádostí
> výsledek hodnocení projektů
> seznam doporučených projektů

další dokumenty
> Oblasti podpory (Fiche)
> Strategický plán LEADER (SPL)
> Mapa územní působnosti MAS
> Pravidla IV.1.1. (Pravidla MAS - platná do konce února 2009)
> Pravidla IV.1.1. (Pravidla MAS - platná od března 2009)

 

 

Pro správné zobrazení dále uvedených souborů je nutné mít nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader 8.1. Pokud jej nemáte, můžete si jej zdarma stáhnout zde.


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Výbor partnerství rozhodl o podpoře 12 projektů

01. 06. 2009 | Leader 2007-2013 > 3. výzva - duben 2009

Výbor partnerství na svém jednání 28. 5. 2009 v Kulturním domě ve Skapcích rozhodl o doporučení 12 projektů k podpoře v rámci 3. výzvy programu LEADER 2007-13 celkovou částkou přes 5 mil. Kč. Přehled doporučených a nedoporučených projektů si prohlédněte zde. | více ...

Výběrová komise vyslechla šestnáct žadatelů

24. 05. 2009 | Leader 2007-2013 > 3. výzva - duben 2009

V rámci 3. výzvy programu LEADER 2007 – 13 provedla Výběrové komise místní akční skupiny (MAS) Český Západ – Místní partnerství ve dnech 12. - 21. 5. 2009 hodnocení všech 16 Žádostí o dotaci, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. | více ...

Třetí výzva přinesla nejvíce projektů zaměřených na úpravy veřejných prostranství a budov

30. 04. 2009 | Leader 2007-2013 > 3. výzva - duben 2009

Ve dnech 27. - 28. 4. 2009 přijala místní akční skupina (MAS) Český Západ – Místní partnerství v rámci 3. výzvy programu LEADER 2007 – 13 celkem 16 žádostí o dotaci. Veřejné slyšení předkladatelů projektů (žadatelů) se bude konat ve čtvrtek 21. května 2009 do 13 do 16:30 hod. v Plané u Mariánských Lázní (místo bude upřesněno). | více ...

MAS Český Západ - Místní partnerství vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o dotace

16. 03. 2009 | Leader 2007-2013 > 3. výzva - duben 2009

Chcete založit mateřské centrum? Potřebujete upravit či opravit klubovnu vaší organizace? Máte chuť postavit ve Vaší obci dětské hřiště? Uvažujete o výrobě potravinářských výrobků? Potřebujete nakoupit vybavení do Vašeho rozjíždějícího se podniku? Nemůžete se již dívat na chátrající památku ve Vašem okolí a máte nápad jak jí využít? Máte mnoho jiných nápadů a (ne)víte co s tím?
MAS Český Západ je tu od toho, aby Vám s nápady a jejich realizací pomohla. Právě vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o dotace z programu LEADER 2007-13. V této výzvě MAS rozdělí téměř 6 milionů korun.
Potřebujete-li svůj nápad nejprve zkonzultovat, rádi Vám poradíme na semináři, který se bude konat v pátek 3. dubna 2009 od 15 hod v historické budově radnice v zasedací místnosti ve Stříbře.
Žádosti o dotace se na budou přijímat na formulářích MAS ve dnech 27. - 28. dubna v kanceláři MAS v Olbramově. Další informace naleznete v rubrice LEADER 2007-13 / 3. výzva - duben 2009 (veškeré dokumenty související s výzvou budou zveřejněny do 20. 3. 2009)


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006