Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaSeznam doporučených a nedoporučených projektů k podpoře

03. 10. 2008 | Leader 2007-2013 > 1. výzva - srpen 2008

Výbor partnerství na svém jednání 25.9.2008 v Křelovicích rozhodl o doporučení 10 projektů v celkové hodnotě 5.665.296 Kč k podpoře v rámci 1. výzvy programu LEADER 2007-13. Výbor partnerství rozhodl na základě doporučení Výběrové komise postupovat dle celkového bodového hodnocení všech projektů bez ohledu na zařazení do Fichí.
Přehled doporučených a nedoporučených projektů si prohlédněte zde.

Výsledek hodnocení projektů v rámci 1. výzvy programu LEADER 2007-13

18. 09. 2008 | Leader 2007-2013 > 1. výzva - srpen 2008

V rámci 1. výzvy programu LEADER 2007 - 13 provedla Výběrové komise místní akční skupiny (MAS) Český Západ - Místní partnerství ve dnech 9. - 16. 9. 2008 hodnocení všech Žádostí o dotaci, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. | více ...

Výběrová komise MAS bude hodnotit 15 žádostí o dotaci

10. 09. 2008 | Leader 2007-2013 > 1. výzva - srpen 2008

Dne 9. 9. 2008 ukončila MAS Český Západ - Místní partnerství administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti všech předložených žádostí v rámci 1. výzvy programu LEADER 2007-13. | více ...

Veřejné slyšení projektů v rámci 1. výzvy

04. 09. 2008 | Leader 2007-2013 > 1. výzva - srpen 2008

Zveme Vás na veřejné slyšení projektů předložených v rámci 1. výzvy programu LEADER 2007-13 na MAS Český Západ - Místní partnerství. Veřejné slyšení se koná v úterý 16. září 2008 od 13 do 18 hod. v učebně informatiky, v přízemí budovy ZŠ Bezdružice. Předkladatelé projektu představí své projekty v 10 minutové prezentaci, po té bude 5 minutový prostor na dotazy Výběrové komise a veřejnosti, případně pracovníků SZIF.

> program veřejného slyšení ke stažení


V rámci 1. výzvy bylo přijato celkem 16 žádostí o dotace ve výši přes 10 mil. Kč

29. 08. 2008 | Leader 2007-2013 > 1. výzva - srpen 2008

Místní akční skupina (MAS) Český Západ – Místní partnerství přijala ve dnech 27. – 29. srpna 2008 v rámci 1. výzvy programu LEADER 2007 – 13 celkem 16 žádostí o dotaci. Veřejné slyšení předkladatelů projektů (žadatelů) se bude konat v úterý 16. září 2008 do 13 do 18 hod. v ZŠ Bezdružice. | více ...

Konzultace pro žadatele v rámci 1. výzvy končí v úterý 19. srpna 2008

14. 08. 2008 | Leader 2007-2013 > 1. výzva - srpen 2008

Rádi bychom Vás upozornili, že úterý 19. srpna 2008 je posledním dnem pro konzultace Vašich projektových záměrů a žádostí připravovaných v rámci 1. výzvy programu LEADER. Po tomto datu nebudou již poskytovány žádné další konzultace z důvodu účasti pracovníků MAS na plánované akci v partnerské MAS Zakole Dolnej Wisly. Využijte proto zbývajících pracovních dnů k případným dotazům nebo (po předchozí telefonické domluvě) k individuálním konzultacím v kanceláři v Olbramově. Vaší pozornosti doporučujeme také seznam častých otázek (FAQ), který bude doplněn ještě před ukončením konzultací. Příjem žádostí v rámci 1. výzvy bude probíhat v termínu 27. - 29. 8. 2008 od 8 do 18 hod. v kanceláři MAS v Olbramově, veřejná prezentace projektů před Výběrovou komisí pak 16. 9. 2008 (místo bude upřesněno).

FAQ - Často kladené otázky v rámci 1. výzvy programu LEADER 2007-13 / AKTUALIZOVÁNO 18. 8. 2008

22. 07. 2008 | Leader 2007-2013 > 1. výzva - srpen 2008

Často kladené otázky Vám pomohou nalézt odpověď možná i na Vaši otázku. Pokud se i přesto požadovanou informaci nedozvíte a nenaleznete ji ani v dokumentaci výzvy, prosím obraťte se na Honzu Floriana, Koordinátora programu LEADER na tel. 777870202, nebo e-mailu florian@leader-ceskyzapad.cz nebo přes ICQ 403793789. Další otázky můžete přidat také formou komentáře k tomuto článku (viz dole). | více ...

Dokumenty pro žadatele v rámci 1. výzvy programu LEADER 2007-13 / AKTUALIZOVÁNO 15. 8. 2008

21. 07. 2008 | Leader 2007-2013 > 1. výzva - srpen 2008

Pro správné zobrazení dále uvedených souborů je nutné mít nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader 8.1.  Pokud jej nemáte, můžete si jej zdarma stáhnout zde.

Upozornění - při přípravě formulářů pro Fiche došlo k chybě v části způsobilých výdajů, která se následně promítla do dokumentů MAS.

Žádáme proto ty z Vás, kteří se chystají předložit žádost v rámci jedné z Fichí 2 nebo 3 o její přepracování do nového opraveného formuláře Osnovy projektu (verze 1E-1 - viz informace v zápatí formuláře), který je ke stažení dále. Pokud již máte projekt zpracovaný ve starém formuláři (verze 1E), stačí přepracovat do nového formuláře jen kapitolu 4 Rozpočet a oba formuláře přinést s sebou k podání žádosti elektronicky. Pracovník MAS oba soubory odemkne a sloučí do jednoho.

V případě, že se Vašeho projektu bude týkat i změna ve formuláři Žádosti, upozorníme Vás na tuto skutečnost při podání Žádosti a požádáme Vás o doplnění příslušné stránky formuláře.

Za vzniklé nepříjemnosti se omlouváme. 

| více ...

MAS Český Západ - Místní partnerství vyhlašuje 1. výzvu v rámci programu LEADER

17. 07. 2008 | Leader 2007-2013 > 1. výzva - srpen 2008

V rámci realizace Strategického plánu LEADER (SPL) „Sudety – místo k setkávání“ vyhlašujeme 1. výzvu k předkládání projektů v následujících oblastech podpory (Fichích):

1) Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ
2) Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání
3) Veřejné budovy jako místa k setkávání
5) Infrastruktura pro služby v oblasti cestovního ruchu ve vazbě na podnikatelské subjekty
6) Infrastruktura pro služby v oblasti cestovního ruchu ve vazbě na veřejné subjekty
7) Diverzifikace činnosti zemědělských subjektů
8) Podpora rozvoje drobného podnikání

Žádosti o dotaci ve výši 50tis. - 2 mil. Kč lze předkládat na předepsaných formulářích v kanceláři MAS na OÚ Olbramov ve dnech 27. – 29. 8. 2008 od 8 do 18 hod. Pro zájemce o dotaci budou uspořádány dva identické informační semináře pro žadatele a to ve čtvrtek 31. 7. 2008 od 16:30 v Kulturním domě v Konstantinových Lázních a v úterý 5. 8. 2008 od 10:00 v Zasedací místnosti v přízemí historické radnice ve Stříbře. Na semináře se prosím přihlšte u sl. Radky Šámalové na e-mailu samalova@leader-ceskyzapad.cz. Individuální konzultace si lze domluvit na tel. 724183671 nebo 777870202 v kanceláři v Olbramově nebo v Kladrubech a to ve dnech 17. 7. – 19. 8. 2008.

Výše finanční alokace pro 1. výzvu je 5.665.296 Kč. Bližší informace se dozvíte z úplného textu výzvy a z dalších souvisejících dokumentů v sekci LEADER 2007-13 / pro žadatele.Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006