Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkova11. výzva - duben 2013

LEADER 2007-13 I 11. výzva - duben 2013


V rámci realizace Strategického plánu LEADER (SPL) „Sudety – místo k setkávání“ vyhlašujeme 11. výzvu k předkládání žádostí o dotace a to v oblastech podpory (Fichích) číslo 2., 3., 7., 8., 10. a 11. Předpokládaná výše finanční alokace pro 11. výzvu je 4.180.000 Kč. Bližší informace se dozvíte z úplného textu výzvy a z dalších souvisejících dokumentů. Žádosti o dotaci na projekty v objemu 30tis. - 1,5 mil. Kč lze předkládat na předepsaném formuláři v kanceláři MAS v Konstantinových Lázních ve dnech 22. - 23. 4. 2013 od 9 do 17 hod. Zájemcům o dotace v rámci této výzvy doporučujeme sjednat si individuální konzultace s koordinátorem programu LEADER Janem Florianem na tel. 77 44 99 396 v kanceláři MAS v Konstantinových Lázních, případně využít semináře pro příjemce v úterý 2. 4. 2013 od 10:00 a ve čtvrtek 11. 4. 2013 od 15:00 vždy v kanceláři MAS v Konstantinových Lázních.pro žadatele
> 11. výzva - úplné znění
> specifikace Fichí pro žadatele
> Kombinovaná nomenklatura výrobků
> Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE
> Žádost o dotaci - PDF 
> Instruktážní list MAS pro vyplňování Žádosti
Plná moc k předložení Žádosti o dotaci (doporučený vzor)
> závazný vzor Prohlášení o velikosti podniku
> Metodika pro hodnocení projektů - (předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů)

 

fiche (oblasti podpory)

Fiche 2. Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání
> přehled Fiche (formulář SZIF)

Fiche 3. Veřejné budovy a sportoviště jako místa k setkávání
> přehled Fiche (formulář SZIF)


Fiche 7. Diverzifikace činnosti zemědělských subjektů
> přehled Fiche (formulář SZIF)

Fiche 8. Rozvoj drobného podnikání
> přehled Fiche (formulář SZIF)

Fiche 10. Rozvoj zemědělství
> přehled Fiche (formulář SZIF)

Fiche 11. Podpora místních potravinářských produktů
> přehled Fiche (formulář SZIF)


pravidla
> Pravidla IV.1.2.
> Metodika pro tvorbu Fichí

ostatní
> instruktážní list SZIF pro vyplňování Žádosti o dotaci

další dokumenty
> Strategický plán LEADER (SPL)
> Mapa územní působnosti MAS
> Pravidla IV.1.1. (Pravidla MAS)

 

 

Pro správné zobrazení dále uvedených souborů je nutné mít nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader 8.1. Pokud jej nemáte, můžete si jej zdarma stáhnout zde.


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Výbor partnerství doporučil podpořit 11 projektů z 11. výzvy

27. 05. 2013 | Leader 2007-2013 > 11. výzva - duben 2013

Dne 23.5.2013 Výbor partnerství doporučil podpořit 11 Žádostí o dotaci, které byly nejlépe hodnoceny Výběrovou komisí MAS. Prioritou při přidělování dotace je vyčerpání disponibilní alokace, tudíž u tří z nich budou částky dotace upřesněny až těsně před jejich registrací na Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu v Českých Budějovicích. Seznam vybraných a nevybraných projektů naleznete ZDE.

Výběrová komise hodnotila 20 projektů v poslední výzvě Strategického plánu LEADER

21. 05. 2013 | Leader 2007-2013 > 11. výzva - duben 2013

Ve dnech 16.-17.5.2013 probíhala v Plané a v Těchlovicích veřejná slyšení před Výběrovou komisí MAS, na kterých bylo představeno celkem 20 Žádostí o dotace, předložených v rámci 11. výzvy Strategického plánu LEADER. Výběrová komise dokončila hodnocení dne 20.5.2013. Výsledné hodnocení naleznete ZDE. V případě jednoho projektu podmínila udělení uvedeného počtu bodů odborným stanoviskem, k jehož doložení byl žadatel vyzván. O podpoře projektů rozhodne Výbor partnerství na základě aktuálně disponibilní alokace.

Žádosti o dotaci v rámci 11. výzvy se představí v Plané a v Těchlovicích

09. 05. 2013 | Leader 2007-2013 > 11. výzva - duben 2013

Veřejné slyšení předkladatelů Žádostí o dotace v rámci 11. výzvy Strategického plánu LEADER se bude konat ve čtvrtek 16. 5. 2013 od 13:30 hod. na Městském úřadě v Plané a v pátek 17. 5. 2013 od 9:30 hod. v Motorestu U Rumcajse v Těchlovicích u Stříbra. | více ...

V rámci poslední výzvy byla přijata dvacítka žádostí

23. 04. 2013 | Leader 2007-2013 > 11. výzva - duben 2013

Ve dnech 22. - 23. 4. 2013 přijala MAS Český Západ - Místní partnerství celkem 20 Žádostí o dotaci na částku celkem 7,65 mil. Kč. K rozdělení je zhruba 4,18 mil. Kč, tudíž lze očekávat úspěšnost kolem 55%. Veřejné slyšení před Výběrovou komisí MAS se bude konat ve dnech 16. a/nebo 17. května 2013. Místo a čas budou upřesněny. Seznam přijatých žádostí naleznete zde.

VYHLAŠUJEME POSLEDNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE!

02. 04. 2013 | Leader 2007-2013 > 11. výzva - duben 2013

V úterý 2.4.2013 byla vyhlášená 11. výzva k předkládání Žádostí o dotace, v rámci které bude rozdělena poslední část finančních prostředků Strategického plánu LEADER. Bližší informace v rubrice AKTUÁLNÍ VÝZVY.

MAS připravuje vyhlášení poslední výzvy k předkládání Žádostí o dotace v rámci Strategického plánu LEADER 2007-13

04. 03. 2013 | Leader 2007-2013 > 11. výzva - duben 2013

Výbor partnerství MAS rozhodl o vyhlášení 11. výzvy k předkládání Žádostí o dotace. Poslední výzva, v rámci které bude rozděleno cca 4 mil. Kč bude zaměřena na místa k setkávání (veřejná prostranství, hřiště, sportoviště, klubovny, ...) a rozvoj podnikání vč. podpory zemědělské produkce. Výzva bude vyhlášena v druhé polovině března a příjem Žádostí o dotace na MAS bude ve dnech 15.-16.4.2013. | více ...


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006