Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaVýpočet cestovného vlastním autem

06. 06. 2006 | Tipy a rady

Pro usnadnění práce při vykazování cestovného zveřejňujeme stručný návod pro výpočet cestovného vlastním autem dle aktuálně platné Vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí. | více ...

Jak na SKP, CPV a CZ-CC?

05. 06. 2006 | Tipy a rady

Zadávací dokumentace veřejných zakázek by měly obsahovat kód Standartní klasifikace produkce (SKP), Společného slovníku pro veřejné zakázky - Common Procurement Vocabulary (CPV) a v případě staveb i kód Klasifikace stavebních děl (CZ-CC). Jak vyhledat a správně určit tyto kódy? | více ...

Ověřování pro neziskovky zdarma

05. 06. 2006 | Tipy a rady

Dle zákona 634/2004 Sb. o správních poplatcích je většina neziskových organizací osvobozena od poplatku za ověřování kopií a podpisů, což významně šetří náklady těchto neziskovek při přípravě projektů, kdy většina dokumentů musí být předložena v originále. Ne všechny úřady, které ověřování provádějí toto osvobození akceptují a omlouvají to neznalostí tohoto pravidla. Uvádíme proto citaci z příslušného zákona, kterou můžete použít k případné argumentaci. | více ...

Spolupráce se studenty

12. 08. 2006 | Tipy a rady

Místní akční skupina (MAS) Český Západ – Místní partnerství, která se rozkládá na území Mikroregionu Konstantinolázeňsko, Stříbrského regionu a města Planá a sdružuje neziskové organizace, obce a podnikatele z tohoto regionu, nabízí spolupráci studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol, kteří mají zájem v našem regionu zpracovávat svou seminární, bakalářskou, diplomovou nebo jinou studijní práci. | více ...


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006