Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaHledáme místní výrobky

Jarmark bez hranic - MAS podporuje místní výrobky


 MAS Český Západ – Místní partnerství by ráda projektem nazvaným "Jarmark bez hranic" podpořila místní výrobce a jejich výrobky, které vznikají na území našeho regionu.

 Hlavní důvod, proč začít s projektem „Místní výrobky“ je, že se v regionu nachází mnoho schopných lidí, kteří "něco" vyrábějí, tvoří, pečou, vaří.. .Ale velmi často o nich ví jen nejbližší okolí a oni sami se potýkají s malým odbytem svých výrobků.
Proto první fází projektu je zmapování místních výrobců, vytváření adresáře a databáze, která by se dále poskytovala místním pořadatelům jarmarků a podobných kulturních akcí, na kterých by řemeslníci mohli své výrobky nabízet. Jarmarky vždy totiž byly o nabídce místních produktů místním obyvatelům, tak bychom rádi tuto smysluplnou tradici uvedly zpět do života.
Aby výrobci mohli svoji výrobu modernizovat, rozšiřovat nebo měnit je tu další fáze našeho projektu, poradenství. MAS může poradit se získáním dotací a to nejen z programu LEADER 2007-13, kde je na drobné podnikatele také pamatováno.
Poslední a důležitou fází projektu by bylo vytvoření regionální značky. Regionální značení již funguje v řadě regionů České republiky a velmi úspěšně. Vlastní regionální značka by umožnila společnou propagaci, marketing a větší odbyt místním výrobcům. Umocnila by pocit sounáležitosti s místem, kde žijeme i jeho větší propagaci na poli turismu. Turisté by věděli, že koupí výrobku s regionální značkou si odváží suvenýr skutečně z místa, kde byli a obyvatelé regionu by věděli, že si koupili výrobek, která byl vyroben u nich „doma“.
Značka by byla udělována komisí složenou především z místních aktérů a zaručovala by určitou kvalitu výrobku. Značku by dostávaly nejen řemeslné výrobky, umělecké předměty, ale i potraviny, zemědělské produkty a služby. Společná propagace, případně společný prodej a vzájemná komunikace by výrazně přispěla nejen výrobcům samotným, ale především jejich výrobkům a v neposlední řadě rozvoji celého našeho regionu.
V září 2009 byly z projektu koupeny čtyři dřevěné skládací stánky, které bude MAS a její výrobci využívat na jarmarcích, trzích a jiných akcích pořádaných nejen MAS.Jarmark bez hranic v Olbramově

01. 03. 2010 | projekty na území MAS > Hledáme místní výrobky

Na závěr projektu "Jarmark bez hranic" byl v Olbramově uspořádán česko-bavorský jarmark místních výrobků. | více ...

Místní výrobky z našeho regionu mají již své logo

18. 02. 2010 | projekty na území MAS > Hledáme místní výrobky

Dětská výtvarná soutěž již zná své vítěze! Na podkladě dvou vítězných obrázků bylo grafikem vytvořeno několik návrhů pro logo, které by používali místní výrobci při značení svých produktů.
Vítěznou podobu loga pak vybrala pracovní skupina složená ze zástupců MAS Český Západ - Místní partnerství a místních výrobců. Kdo se stal vítězem soutěže? Ceny byly nakonec uděleny dvě, neboť logo je kompilací předloh dvou dětských návrhů. Autorkou té hlavní předlohy je Radka Schlegelová ze ZŠ v Konstantinových Lázní a doplňuje ji nápad autorky Kamily Kvasničkové ze ZŠ Úterý.
Co vlastně logo symbolizuje? Značka zobrazuje jablko jako symbol zemědělského produktu, ale také již tradičních Slavností jablek na Krasíkově, které jsou vždy doprovázeny řemeslným jarmarkem. Dále je v něm zobrazen domek symbolizující výrobu doma jako kontrast k výrobě v továrnách, zároveň domov ve významu „místní“, ale také připomíná zvonici na vrchu Krasíkov, která by se měla do budoucna stát řemeslnou dílnou. Okno na budově připomíná jednak knoflík, ale také zdobený koláč - obojí asociuje ruční práci. Čtyři tečky v něm mohou symbolizovat také čtyři regiony, které tvoří MAS (Konstantinolázeňsko, Stříbrsko, Plánsko a Hracholusky). Graficky i barevně je logo variací na logo MAS Český Západ - Místní partnerství.
 • výtah z manuálu k používání loga, genezi jeho vzniku a vítězné návrhy si prohlédněte zde

 • MAS vyhlašuje dětskou výtvarnou soutěž

  07. 01. 2010 | projekty na území MAS > Hledáme místní výrobky

  MAS vyhlašuje dětskou výtvarnou soutěž o podobu loga, které by používali místní výrobci a řemeslníci působící v našem regionu při značení svých výrobků.
  Naším cílem je vytvořit takové logo, které by charakterizovalo a propagovalo náš venkovský region a jeho obyvatele, kteří v něm pracují, vyrábějí, tvoří. Logo (obrázek) by mělo vyjít z charakteristiky našeho regionu, tzn. byli bychom rádi, kdyby obsahovalo nějaký výtvarně pojetý symbol, typický pro naše území jako je čistá a neporušená příroda, lesy, minerální prameny atd.
  Uzávěrka soutěže je v pondělí 25.1.2010. Své návrhy zasílejte na adresu MAS. | více ...

  Hledáme místní výrobky!

  14. 08. 2008 | projekty na území MAS > Hledáme místní výrobky

  Vyrábíte místní produkty z regionu Konstantinolázeňska, Stříbrska, Plánska a Hracholusek, nebo byste rádi začali? Místní akční skupina Český Západ – Místní partnerství se snaží podpořit místní výrobce, řemeslníky, lidové umělce – soukromé živnostníky, menší firmy, začínající i zavedené, ale i ty, kteří řemeslo provozují jen pro své potěšení ve volném čase. | více ...


  Zajištění akcí
  vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
  tel.: 77 44 99 396
  více informací zde
  REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

  Konzultace projektů
  Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

  Kontakty pro konzultace:

  Jan Florian
  koordinátor programu LEADER
  tel. 774499396
  florian@leader-ceskyzapad.cz

  Miroslava Válová
  předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
  tel. 774499395

  (c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
  webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006