Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkova4. výzva - září 2009

LEADER 2007-13 I 4. výzva - září 2009


V rámci realizace Strategického plánu LEADER (SPL) „Sudety – místo k setkávání“ vyhlašujeme 4. výzvu k předkládání projektů se specifickým zaměřením: místa k setkávání, budování turistických tras a stezek, odborné vzdělávání. Výše finanční alokace pro 4. výzvu je 1.117.625 Kč. Bližší informace se dozvíte z úplného textu výzvy a z dalších souvisejících dokumentů, které budou zveřejněny nejpozději v pondělí 24. 8. 2009. Na základě rozhodnutí Výboru partnerství byla výzva vyhlášena ve zkráceném termínu. Žádosti o dotaci ve výši 50tis. - 2 mil. Kč (dle specifikace v jednotlivých Fichích) lze předkládat na předepsaných formulářích v kanceláři MAS na OÚ Olbramov dne 11. 9. 2009 od 9 do 18 hod. Zájemcům o dotace v rámci této výzvy doporučujeme sjednat si individuální konzultace s koordinátorem programu LEADER Janem Florianem na tel. 77 44 99 396 v kanceláři MAS v Olbramově nebo v Kladrubech.

pro žadatele
> 4. výzva - úplné znění
> Instruktážní list SZIF pro vyplňování Žádosti
> Orientační rozcestník pro hodnocení projektů
> Pravidla IV.1.2. (Pravidla pro poskytování dotací)
> Příloha 9 (Podmínky pro Fiche)

Fiche 2 - Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání
> specifikace Fiche pro žadatele
> předvyplněná Žádost o dotaci - PDF
> formulář Osnovy projektu, Seznam příloh, Čestné prohlášení - DOC

Fiche 3 - Veřejné budovy jako místa k setkávání
> specifikace Fiche pro žadatele
> předvyplněná Žádost o dotaci - PDF
> formulář Osnovy projektu, Seznam příloh, Čestné prohlášení - DOC

Fiche 4 - Zdravý životní styl jako téma pro cestovní ruch
> specifikace Fiche pro žadatele
> předvyplněná Žádost o dotaci - PDF
> formulář Osnovy projektu, Seznam příloh, Čestné prohlášení - DOC

Fiche 9 - Podpora vzdělávání a informovanosti
> specifikace Fiche pro žadatele
> předvyplněná Žádost o dotaci - PDF
> formulář Osnovy projektu, Seznam příloh, Čestné prohlášení - DOC

ostatní
> specifikace jednotlivých Fichí na formulářích SZIF: 2, 3, 4, 9

hodnocení žádostí
> seznam přijatých žádostí
> výsledek kontroly přijatých žádostí
> výsledek hodnocení projektů
> seznam doporučených projektů

další dokumenty
> Oblasti podpory (Fiche)
> Strategický plán LEADER (SPL)
> Mapa územní působnosti MAS
> Pravidla IV.1.1. (Pravidla MAS - platná od 7. 5. 2009)

 

 

Pro správné zobrazení dále uvedených souborů je nutné mít nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader 8.1. Pokud jej nemáte, můžete si jej zdarma stáhnout zde.


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Veřejné slyšení předkladatelů žádostí o dotace v rámci 4. výzvy programu LEADER proběhne v úterý ve Svojšíně

18. 09. 2009 | Leader 2007-2013 > 4. výzva - září 2009

V úterý 22. září 2009 od 9:30 proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu ve Svojšíně veřejné slyšení předkladatelů sedmi žádostí o dotace předložených v rámci 4. výzvy programu LEADER 2007-13. Zváni jsou nejen předkladatelé projektů a členové MAS, ale i široká veřejnost.

> program veřejného slyšeníZajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006