Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkova8. výzva - únor 2012

LEADER 2007-13 I 8. výzva - únor 2012


V rámci realizace Strategického plánu LEADER (SPL) „Sudety – místo k setkávání“ vyhlašujeme 8. výzvu k předkládání žádostí o dotace a to v oblastech podpory (Fichích) číslo 7., 8., 10. a 11. Předpokládaná výše finanční alokace pro 8. výzvu je 1.100.000 Kč. Bližší informace se dozvíte z úplného textu výzvy a z dalších souvisejících dokumentů. Žádosti o dotaci na projekty v objemu 30tis. - 1,5 mil. Kč lze předkládat na předepsaném formuláři v kanceláři MAS v Konstantinových Lázních dne 12. 3. 2012 od 9 do 16 hod. Zájemcům o dotace v rámci této výzvy doporučujeme sjednat si individuální konzultace s koordinátorem programu LEADER Janem Florianem na tel. 77 44 99 396 v kanceláři MAS v Konstantinových Lázních, případně využít semináře pro příjemce v pondělí 27. 2. 2012 od 15 hod. v Konstantinových Lázních.pro žadatele
> 8. výzva - úplné znění
> specifikace Fichí pro žadatele
> Kombinovaná nomenklatura výrobků
> Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE
> Žádost o dotaci - PDF 
> Instruktážní list MAS pro vyplňování Žádosti
Plná moc k předložení Žádosti o dotaci (doporučený vzor)
> závazný vzor Prohlášení o velikosti podniku
> Metodika pro hodnocení projektů - PLATÍ VERZE ZE 6. VÝZVY

 

fiche (oblasti podpory)

Fiche 7. Diverzifikace činnosti zemědělských subjektů
> přehled Fiche (formulář SZIF)

Fiche 8. Rozvoj drobného podnikání
> přehled Fiche (formulář SZIF)

Fiche 10. Rozvoj zemědělství
> přehled Fiche (formulář SZIF)

Fiche 11. Podpora místních potravinářských produktů
> přehled Fiche (formulář SZIF)


pravidla
> Pravidla IV.1.2.
> Metodika pro tvorbu Fichí

ostatní
> instruktážní list SZIF pro vyplňování Žádosti o dotaci

další dokumenty
> Strategický plán LEADER (SPL)
> Mapa územní působnosti MAS
> Pravidla IV.1.1. (Pravidla MAS)

 

 

Pro správné zobrazení dále uvedených souborů je nutné mít nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader 8.1. Pokud jej nemáte, můžete si jej zdarma stáhnout zde.


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

8. výzva podpořila všech 6 projektů na rozvoj podnikání a zemědělství

27. 03. 2012 | Leader 2007-2013 > 8. výzva - únor 2012

V rámci 8. výzvy programu LEADER 2007 – 13 provedla Výběrové komise místní akční skupiny (MAS) Český Západ – Místní partnerství hodnocení 6 Žádostí o dotaci, které jejich předkladatelé prezentovali na veřejném slyšení ve čtvrtek 22. 3. 2012 v Konstantinových Lázních. Výběrová komise hodnotila projekty dle předem stanovených a zveřejněných Preferenčních kritérií, všichni členové Výběrové komise podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti a nehodnotili projekty ve Fichi, kde by mohli být podjati. Výsledek hodnocení je uveden v druhém sloupci následující tabulky. Výbor partnerství následně rozhodl o podpoře všech předložených projektů celkovou částkou ve výši 975.770 Kč. Výbor zároveň rozhodl o přesunu zbývající části alokace ve výši zhruba 124 tis. Kč do další výzvy zaměřené na podporu podnikání, která bude vyhlášena nejpozději počátkem roku 2013. Uvedené projekty budou dne 27. 3. 2012 zaregistrovány na RO SZIF v Českých Budějovicích. Seznam projektů naleznete ZDE.

Harmonogram veřejného slyšení v rámci 8. výzvy

21. 03. 2012 | Leader 2007-2013 > 8. výzva - únor 2012

Všech 6 projektů předložených v rámci 8. výzvy programu LEADER 2007-13 prošlo administrativní kontrolou. Zveme Vás na veřejné slyšení před Výběrovou komisí, které se bude konat ve čtvrtek 22. 3. 2012 od 14 hod. v kanceláři MAS v Konstantinových Lázních. Seznam žádostí a harmonogram veřejného slyšení je ke stažení ZDE.

V rámci 8. výzvy bylo přijato 6 žádostí na podporu podnikání

12. 03. 2012 | Leader 2007-2013 > 8. výzva - únor 2012

Místní akční skupina (MAS) Český Západ – Místní partnerství přijala dne 12. března 2012 v rámci 8. výzvy programu LEADER 2007 – 13 celkem 6 žádostí o dotaci. Předkladatelé projektů (žadatelé), členové MAS i široká veřejnost jsou zváni na veřejné slyšení, kde budou jednotlivé projekty představeny za přítomnosti Výběrové komise, která bude moci klást doplňující otázky. Veřejné slyšení se bude konat ve čtvrtek 22. března 2012 od 14 hod. v Konstantinových Lázních. Seznam přijatých Žádostí o dotaci je ke stažení ZDE.

8. výzva: Další Žádosti o dotaci se budou přijímat 12. 3. 2012 v Konstantinových Lázních

15. 02. 2012 | Leader 2007-2013 > 8. výzva - únor 2012

MAS Český Západ - Místní partnerství vyhlašuje dne 15. 2. 2012 již svoji 8. výzvu k předkládání žádostí o dotace v rámci programu LEADER 2007-13. Oblast podpory bude stejně jako v 7. výzvě zaměřena výhradně na malé podnikatele, zemědělce a výrobce potravin. Vyhlášeny budou Fiche 7, 8, 10 a 11, jejichž bližší specifikaci jednotlivých Fichí naleznete v textu článku. Příjem žádostí bude probíhat 12. 3. 2012 v kanceláři MAS v Konstantinových Lázních. Preferenční kritéria zůstávají stejná, jako v předchozí výzvě, stejně tak povinné přílohy budou obdobné. V rámci 8. výzvy bude rozděleno cca 1,1 mil. Kč, přičemž maximální míra dotace je 50%. Oficiální zveřejnění výzvy a formuláře Žádosti o dotaci proběhne během středy 15. 2. 2012 na internetových stránkách MAS. Bližší informace Vám podá Koordinátor programu LEADER Jan Florian na tel. 774499396.

AKTUÁLNÍ INFORMACE ZDE.

| více ...


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006