Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkova5. výzva - duben 2010

LEADER 2007-13 I 5. výzva - duben 2010


V rámci realizace Strategického plánu LEADER (SPL) „Sudety – místo k setkávání“ vyhlašujeme 5. výzvu k předkládání žádostí o dotace a to ve všech 9 oblastech podpory (Fichích). Výše finanční alokace pro 5. výzvu je max. 8.500.000 Kč. Bližší informace se dozvíte z úplného textu výzvy a z dalších souvisejících dokumentů. Žádosti o dotaci ve výši 50tis. - 2 mil. Kč (dle specifikace v jednotlivých Fichích) lze předkládat na předepsaných formulářích v kanceláři MAS na OÚ Olbramov ve dnech 10. - 11. 5. 2010 od 9 do 18 hod. Zájemcům o dotace v rámci této výzvy doporučujeme sjednat si individuální konzultace s koordinátorem programu LEADER Janem Florianem na tel. 77 44 99 396 v kanceláři MAS v Olbramově nebo v Kladrubech. Konzultace probíhají až do 7. 5. 2010.

pro žadatele
> 5. výzva - úplné znění
> Osnova projektu, Seznam příloh, Čestné prohlášení - XLS (verze 3)
> Žádost o dotaci - PDF 
> Instruktážní list SZIF pro vyplňování Žádosti

fiche (oblasti podpory)
Fiche 1. Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ
> specifikace Fiche pro žadatele

Fiche 2. Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání
> specifikace Fiche pro žadatele

Fiche 3. Veřejné budovy a hřiště jako místa k setkávání
> specifikace Fiche pro žadatele

Fiche 4. Zařízení pro zdravý životní styl jako formu poznávání krajiny
> specifikace Fiche pro žadatele

Fiche 5. Infrastruktura pro služby v oblasti cestovního ruchu ve vazbě na podnikatelské subjekty
> specifikace Fiche pro žadatele

Fiche 6. Infrastruktura pro služby v oblasti cestovního ruchu ve vazbě na veřejné subjekty
> specifikace Fiche pro žadatele

Fiche 7. Diverzifikace činnosti zemědělských subjektů
> specifikace Fiche pro žadatele

Fiche 8. Podpora rozvoje drobného podnikání
> specifikace Fiche pro žadatele

Fiche 9. Podpora vzdělávání a informovanosti v regionu Český Západ
> specifikace Fiche pro žadatele

pravidla
> Pravidla IV.1.2. (Pravidla pro poskytování dotací, předpokládáme zveřejnění aktualizované verze v průběhu května 2010)
> Samostatná příloha 9 (Podmínky pro Fiche)
> Dodatek č. 1 Samostatné přílohy č. 9
> Dodatek č. 2 Samostatné přílohy č. 9

ostatní
> specifikace jednotlivých Fichí na formulářích SZIF: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

 

další dokumenty
> Oblasti podpory (Fiche)
> Strategický plán LEADER (SPL)
> Mapa územní působnosti MAS
> Pravidla IV.1.1. (Pravidla MAS - platná od 1. 1. 2010)

 

 

Pro správné zobrazení dále uvedených souborů je nutné mít nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader 8.1. Pokud jej nemáte, můžete si jej zdarma stáhnout zde.


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

V rámci 5. výzvy bylo podpořeno celkem 21 projektů

14. 06. 2010 | Leader 2007-2013 > 5. výzva - duben 2010

Na základě doporučení Výběrové komise rozhodl Výbor partnerství dne 10. 6. 2010 o podpoře 21 žádostí v celkovém objemu přes 8,3 mil. Kč. Další 3 žádosti byly stanoveny jako náhradní a bude jim přidělena dotace až do celkové výše 8,5 mil. Kč v závislosti na výsledku administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti 21 doporučených žádostí. Zbývajících 7 žádostí nebylo doporučeno k podpoře. Tímto je vyčerpána celá alokace MAS na rok 2010. Další výzvu k předkládání žádostí o dotace plánuje MAS vyhlásit v listopadu - prosinci roku 2010. Seznam doporučených projektů, náhradníků a nedoporučených projektů naleznete zde.

Lhůta pro dokončení administrativní kontroly projektů v rámci 5. výzvy prodloužena, veřejná obhajoba projektů bude rozdělena do dvou dnů

26. 05. 2010 | Leader 2007-2013 > 5. výzva - duben 2010

AKTUALIZOVÁNO S ohledem na značné množství projektů, přijatých v rámci 5. výzvy byla prodloužena lhůta pro dokončení administrativní kontroly projektů a kontroly přijatelnosti do 1. 6. 2010, tj. do data konání první Veřejné obhajoby. Administrativní kontrola byla ke dni 24. 5. 2010 provedena u všech projektů, přijatých v rámci Fiche 1, 2, 5, 6, 8 a 9 a v tuto chvíli probíhá odstranění nedostatků žadateli. Administrativní kontrola u projektů v rámci Fiche 3 bude dokončena do 28. 5. 2010 a žadatelé budou následně vyzváni k vysvětlení případných nejasností a odstranění nedostatků.

Zároveň bylo rozhodnuto o rozdělení Veřejné obhajoby do dvou termínů, tak, aby byl dán dostatečný prostor jak předkladatelům žádostí k jejich prezentaci, tak členům Výběrové komise k posouzení projektů. První se bude konat v avizovaném termínu 1. 6. 2010 a bude, druhý pak 9. nebo 10. 6. 2010. Termíny prezentací jednotlivých projektů zveřejní MAS dne 31. 5. 2010, kdy bude rovněž zveřejněn upravený harmonogram 5. výzvy. Za případné komplikace se omlouváme.


Pátá výzva potvrdila zájem o vytváření "míst k setkávání"

11. 05. 2010 | Leader 2007-2013 > 5. výzva - duben 2010

Ve dnech 10. a 11. 5. 2010 přijala MAS celkem 31 žádostí o dotaci z 5. výzvy programu LEADER 2007-13. Nejvíce žádostí je zaměřeno na "místa k setkávání", tj. na klubovny, návse, hřiště a jiné prostory a stavby, které slouží k setkávání občanů. | více ...


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006