Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkova9. výzva - květen 2012

LEADER 2007-13 I 9. výzva - květen 2012


V rámci realizace Strategického plánu LEADER (SPL) „Sudety – místo k setkávání“ vyhlašujeme 9. výzvu k předkládání žádostí o dotace a to v oblastech podpory (Fichích) číslo 2. a 3. Předpokládaná výše finanční alokace pro 9. výzvu je 2.800.000 Kč. Bližší informace se dozvíte z úplného textu výzvy a z dalších souvisejících dokumentů. Žádosti o dotaci na projekty v objemu 30tis. - 1,5 mil. Kč lze předkládat na předepsaném formuláři v kanceláři MAS v Konstantinových Lázních dne 28. 5. 2012 od 9 do 18 hod. Zájemcům o dotace v rámci této výzvy doporučujeme sjednat si individuální konzultace s koordinátorem programu LEADER Janem Florianem na tel. 77 44 99 396 v kanceláři MAS v Konstantinových Lázních, případně využít semináře pro příjemce v pátek 11. 5. 2012 od 15 hod. v Konstantinových Lázních.pro žadatele
> 9. výzva - úplné znění
> specifikace Fichí pro žadatele
> Žádost o dotaci - PDF 
> Instruktážní list MAS pro vyplňování Žádosti
> Plná moc k předložení Žádosti o dotaci (doporučený vzor)
> Metodika pro hodnocení projektů (předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů)

 

fiche (oblasti podpory)

Fiche 2. Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání
> přehled Fiche (formulář SZIF)

Fiche 3. Veřejné budovy a sportoviště jako místa k setkávání
> přehled Fiche (formulář SZIF)


pravidla
> Pravidla IV.1.2.
> Metodika pro tvorbu Fichí

ostatní
> instruktážní list SZIF pro vyplňování Žádosti o dotaci

další dokumenty
> Strategický plán LEADER (SPL)
> Mapa územní působnosti MAS
> Pravidla IV.1.1. (Pravidla MAS)

 

 

Pro správné zobrazení dále uvedených souborů je nutné mít nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader 8.1. Pokud jej nemáte, můžete si jej zdarma stáhnout zde.


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

9. výzva: Podpořena byla téměř polovina žádostí

18. 06. 2012 | Leader 2007-2013 > 9. výzva - květen 2012

Výběrová komise doporučila na svém závěrečném jednání dne 14.6.2012 doporučila Výboru partnerství podpořit celkem 9 z 21 předložených Žádostí o dotaci. Tři projekty byly vyřazeny z důvodu nesplnění formálních podmínek. Finanční alokace byla navýšena o aktuálně disponibilní prostředky na 3.257.755 Kč. Na podporu 3 projektů ve Fichi 2 a 6 projektů ve Fichi 3 bylo rozděleno celkem 3.255.063 Kč. Přehled všech projektů v rámci 9. výzvy naleznete zde. Předkladatelé jednotlivých projektů budou vyrozuměni e-mailem.

Veřejná prezentace Žádostí o dotaci předložených v rámci 9. výzvy se koná ve Slavicích

11. 06. 2012 | Leader 2007-2013 > 9. výzva - květen 2012

V pondělí 11. 6. 2012 se od 9 do 14 hod. koná v kulturním domě ve Slavicích veřejná prezentace Žádostí o dotaci předložených v rámci 9. výzvy.

V rámci 9. výzvy bylo přijato 21 Žádostí o dotaci

30. 05. 2012 | Leader 2007-2013 > 9. výzva - květen 2012

V pondělí 28. 5. 2012 bylo v rámci 9. výzvy programu LEADER 2007-13 přijato celkem 21 Žádostí o dotaci. Veřejná prezentace předložených projektů bude uspořádána v pondělí 11. 6. 2012 v Kulturním domě ve Slavicích. Harmonogram veřejného slyšení bude včas zveřejněn. Seznam přijatých žádostí ZDE.

9. výzva vyhlášena! Uzávěrka je 28. 5. 2012.

03. 05. 2012 | Leader 2007-2013 > 9. výzva - květen 2012

V rámci 9. výzvy MAS podpoří obnovu a tvorbu tzv. míst k setkávání částkou 2,8 mil. Kč. Uzávěrka příjmu žádostí o dotace je 28. 5. 2012. Více informací ZDE.

9. výzva: MAS rozdělí 2,8 mil. Kč na místa k setkávání

23. 04. 2012 | Leader 2007-2013 > 9. výzva - květen 2012

MAS Český Západ - Místní partnerství připravuje 9. výzvu k předkládání Žádostí o dotace z programu LEADER. Výzva, zaměřená na Fiche 2 a 3, tedy na vytváření tzv. míst k setkávání, bude vyhlášena nejpozději do konce dubna. Příjem žádostí pak bude v závěru května. Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu, nebo se dozvíte na seminářích pro žadatele ve čtvrtek 3. 5. 2012 od 13:30 nebo v pátek 11. 5. 2012 od 15 hod. v kanceláři MAS v Konstantinových Lázních.


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006