Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaV poslední výzvě programu LEADER 2007-13 bylo podpořeno 15 projektů

07. 03. 2014 | Leader 2007-2013 > 12. výzva - únor 2014

Výbor partnerství MAS Český Západ - Místní partnerství rozhodl ve čtvrtek 6. 3. 2014 o podpoře 15 z 27 předložených projektů v rámci dodatečně vyhlášené 12. výzvy k předkládání Žádosti o dotace z programu LEADER 2007-13.

Ve Fichi 3 "Veřejné budovy jako místa k setkávání" bylo předloženo celkem 22 žádostí, z nichž podporu získalo 12, i když jen v nižší míře než původně požadovali. Stalo se tak také díky tomu, že s ohledem na vysokou poptávku v rámci Fiche 3, nižší nákladnost a širší dopad projektů se Výbor partnerství rozhodl přesunout část finanční alokace z Fichí 7 a 8 určených na podporu podnikání právě do Fiche 3.

Ve Fichích 7 a 8, které jsou si tématicky velmi blízké - obě jsou zaměřeny na podporu drobného podnikání na venkově, byly z 5 předložených projektů podpořeny 3.

Seznam podpořených projektů zde.

Celkem bylo na podporu 15 projektů rozděleno přes 1,5 mil. Kč, což byly poslední prostředky, které byly v rámci programu LEADER 2007-13 rozděleny.

Další výzvy k podávání žádostí o dotace bude MAS vyhlašovat až v rámci realizace tzv. "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Český Západ - Místní partnerství na období 2014 - 2020", nejdříve v roce 2015. V tuto chvíli pracuje MAS na přípravě uvedené strategie, do které se může zapojit i veřejnost. Bližší informace o přípravě strategie na www.mascz.cz


Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006