Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaČeský Západ podpořil jedenáct projektů

23. 03. 2006 | Programy > Leader+ I 2005-6

Výběrová komise Místní akční skupiny (MAS) Český Západ – Místní partnerství v pondělí doporučila k podpoře z Evropské unie celkem jedenáct projektů v celkové výši 6,2 milionů Kč.

Do druhé výzvy se přihlásilo celkem 14 projektů, které žádaly o dotace v součtu přes 7,7 milionů korun. Třináct z nich úspěšně prošlo všemi kontrolami a postoupilo k hodnocení Výběrové komisi. Ta se letos rozhodla do procesu hodnocení zařadit i veřejnou prezentaci projektů, která se konala již koncem února v Konstantinových Lázních. Hodnotitelé tak měli možnost diskutovat s žadateli o dotace o jejich záměrech, čehož také často využili.

Nejvíce záměrů se sešlo ve druhé fichi, která byla zaměřena především na zlepšení stavu místního prostředí, obnovu kulturních památek a péči o krajinu. V této skupině byl nejlépe hodnocen projekt „Pastevectví jako forma péče o krajinu“, jehož cílem je zahájení chovu ovcí ve vsi Kořen. V této skupině byla podpořena také první etapa vytváření parku v centru Konstantinových Lázních s názvem „Hřiště pro radost“ - tento projekt oslovil především zapojením dětí z místní základní a mateřské školy do vytváření podoby sportoviště, které bude součástí budoucího „Parku pro radost“ - první oslovení dětí proběhlo již při vytváření názvu. Obdobná spolupráce mezi obcí a školou funguje i v obci Záchlumí, která z prostředků Leader+ opraví prostranství před základní školou a chodník v centru obce, čímž zvýší nejen bezpečnost dětí, ale usnadní škole také spolupráci s místním truhlářem a včelařem, kteří dětem umožní navštěvovat jejich provozy a využívat zde získaných poznatků ve výuce. Podpořeny byly také projekty oprav dvou kulturních domů v regionu - ve Zhoři a v Bezdružicích. Nové fasády se dočká i bezdružický kostel Nanebevzetí P. Marie v Bezdružicích.

V první a třetí fichi, které jsou zaměřeny na rozvoj místního cestovního ruchu, byly podpořeny celkem čtyři žádosti. Pension „Ve Dvoře“ v Kokašicích již v létě nabídne i půjčovnu kol a rybářského náčiní, včetně možnosti rybaření v okolních rybnících. Kulturní akce, pořádané v Konstantinových Lázních, se budou moci konat na novém podiu, které bude zapůjčováno do celého regionu a díky velkolepým plánům občanského sdružení Plzeňská dráha ožije místní trať Pňovany – Bezdružice po dva červencové dny ve stylu třicátých let minulého století. Pro celý region bude vytvořena řada propagačních materiálů, které připraví občanské sdružení RECEPTT ve spolupráci s místními podnikateli.

MAS Český Západ – Místní partnerství tak uzavřela rozdělování dotací v rámci podopatření Leader+. Pokud se vše podaří, a MAS bude úspěšná v programu Leader ČR 2006, zájemci o dotace budou moci své žádosti do tohoto programu předkládat ještě letos.

Bližší informace o jednotlivých projektech a o dalších aktivitách MAS přinese připravovaný Zpravodaj MAS, který bude distribuován do všech obcí Konstantinolázeňska, Stříbrska a Plánska, kde MAS Český Západ – Místní partnerství působí. Pro ostatní zájemce jsou informace k dispozici na tel. 374692021.

Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006