Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaVeřejné projednání projektů zaregistrovaných v rámci programu LEADER+

15. 02. 2006 | Programy > Leader+ I 2005-6

Dne 24. února od 14.00 proběhne v Lázeňském domě Jirásek v Konstantinových Lázních veřejné projednání a prezentace projektů, které byly zaregistrovány v rámci druhé výzvy programu LEADER+ vyhlášeného ministerstvem zemědělství a financovaného z prostředků Evropské unie.

Český Západ – Místní partnerství je jednou z deseti tzv. místních akčních skupin, jež byly v České republice vybrány k podpoře v rámci tohoto programu. Díky tomu bylo možné vybrat projekty žadatelů působících v prostoru mikroregionu Konstantinolázeňsko, Stříbrského regionu a města Planá, které se týkaly rozvoje regionu. Žádosti se přijímaly v celkem třech oblastech (fichích), zaměřených na vytváření nejrůznějších turistických produktů (propagační materiály, naučné stezky, workshopy), obnovu kulturních, historických a přírodních památek regionu, péči o veřejná prostranství a krajinu a nové formy nakládání s odpady a na vytváření integrovaných produktů cestovního ruchu (napojení turistických cílů na služby jako ubytování a stravování), pořádání slavností a workshopů, rozvoj služeb a řemesel v regionu.

V prvním kole bylo vybráno sedm z jedenácti předložených projektů, které obdržely podporu ve výši téměř šesti milionů korun. Realizace těchto projektů v současné době probíhá a některé z nich již byly dokončeny. Vybrané projekty se představily na jednání v Kladrubech 31. října loňského roku.

Ve druhém kole bylo zaregistrováno celkem 14 projektů. Tyto projekty budou představeny jejich předkladateli na jednání v Lázeňském domě Jirásek. Představení proběhne jako součást výběru projektů a umožní výběrové komisi lépe porozumět jednotlivým projektům. Prostředky potřebné k realizaci všech projektů totiž přesahují finance, které místní akční skupina může rozdělit, o 1,5 milionu korun. S ohledem na nedostatek finančních prostředků bude nutné vybrat mezi zaregistrovanými projekty ty, které budou skutečně podpořeny.

Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006