Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaPastevectví jako forma péče o krajinu

30. 03. 2006 | Programy > Leader+ I 2005-6

Cílem projektu je zajištění péče o pozemky, vyjmuté z běžné zemědělské praxe, v katastrálním území obce Olbramov, především v místní části Kořen.

realizátor projektu
Obec Olbramov

úplný název projektu
Pastevectví jako forma péče o krajinu

období realizace
leden 2006 - únor 2007

výše dotace
187.000 Kč

celkový rozpočet
187.000 Kč
 

Tato místa budou spásána ovcemi, které jsou kromě koz a ruční sklizně sena v povolených termínech jediným přípustným zemědělským využitím těchto pozemků. Krajina obhospodařovaná tímto způsobem, bude lépe prostupná jak pro turisty, tak pro místní občany. Tento způsob péče zachovává druhovou pestrost bylinných porostů a dále pak zaručuje přežití chráněných druhů rostlin, hmyzu a zvěře.


Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006