Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaČeský Západ čeká těžké rozhodování

23. 08. 2005 | Programy > Leader+ I 2005-6

Tzv. místní akční skupina (MAS) Český Západ – Místní partnerství ukončila příjem žádostí o podporu projektů v rámci první výzvy. Nyní mezi nimi musí vybrat ty nejlepší.

MAS Český Západ – Místní partnerství, získala v letošním roce dotaci v celkové výši cca 13 milionů Kč z programu Leader+ na podporu místních subjektů při realizaci projektů, které přispějí k rozvoji území Mikroregionu Konstantinolázeňsko, Stříbrského regionu a Města Planá. Tuto dotaci rozdělí mezi subjekty, které budou jednotlivé projekty realizovat.

Zájem o podporu projektů předčil očekávání
Příjem projektů do prvního kola výzvy byl ukončen v pondělí 25. 7. 2005. Zájem žadatelů předčil očekávání a do kanceláře MAS bylo předloženo celkem 12 projektů od obcí, neziskových organizací a podnikatelských subjektů. Nejvíce projektů se týká úprav veřejného prostranství a rekonstrukcí budov, sloužících obyvatelům obcí i návštěvníkům regionu. Současně jsou tu ale projekty, zaměřené na poskytování informačního servisu turistům, projekt týkající se ekologie nebo volnočasového vyžití. Celková finanční částka, kterou žadatelé na podporu svých projektů žádají je téměř 11 milionů Kč. Žádosti o podporu jsou nyní zpracovávány a připravovány pro hodnocení výběrovou komisí, která zasedne v září. Jejím úkolem bude vybrat nejlepší projekty, které MAS Český Západ skutečně podpoří. „Musíme vybrat pouze opravdu dobré projekty, které budou inovativní, inspirativní a viditelně přispějí k naplnění cílů Strategie Zlepšete Český Západ,“ řekla předsedkyně MAS Český Západ a dodala, že kvalita vybraných projektů je důležitá nejen pro region samotný ale je také dobrým předpokladem pro získání podpory pro celou MAS i v dalších letech.

Projekty by měly přispět zejména k rozvoji ekologicky šetrného turismu
Projekty by měly být realizované v jedné ze tří oblastí (fichí). První fiche s názvem Poznejte Český Západ je zaměřená na vytváření nejrůznějších turistických produktů (propagační materiály, naučné stezky, workshopy). Fiche Zlepšete Český Západ zahrnuje obnovu kulturních, historických a přírodních památek regionu, péči o veřejná prostranství a krajinu a nové formy nakládání s odpady. Třetí fiche, nazvaná Navštivte Český Západ, bude orientovaná na vytváření integrovaných produktů cestovního ruchu (napojení turistických cílů na služby jako ubytování a stravování), pořádání slavností a workshopů, rozvoj služeb a řemesel v regionu.

Leader znamená místní parnerství
Cílem místních akčních skupin, které vznikly především ve venkovských oblastech po celé Evropě, je spolupráce místní samosprávy, neziskových organizací a podnikatelů na rozvoji regionu, ve kterém působí (princip Leader). V rámci tohoto partnerství společně vypracují strategii rozvoje území, zaměřenou na jedno ze stěžejních témat. MAS Český Západ – Místní partnerství si ve své strategii Zlepšete Český Západ vybrala jako nosné téma „rozvoj ekologicky šetrného turismu“ a na realizaci strategie získala podporu z programu Leader+.

Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006