Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaČeský Západ představí úspěšné projekty

27. 10. 2005 | Programy > Leader+ I 2005-6

Sedm projektů, které byly podpořeny z progamu Leader+ v rámci tzv. místní akční skupiny (MAS) Český Západ – Místní partnerství, představí jejich realizátoři na zvláštní Konferenci, která se bude konat v pondělí od 15:30 v Kladrubech.

Místní akční skupina Český Západ – Místní partnerství je jednou z deseti, které byly podpořeny v rámci programu Leader+, financovaného Evropskou unií ze zdrojů Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu. Díky tomu se podařilo získat více než 12 milionů Kč na financování projektů, které by mohly přispět k rozvoji území Mikroregionu Konstantinolázeňsko, Stříbrského regionu a Města Planá u Mariánských Lázní, na jehož území se MAS nachází. Hlavním tématem, na které by měly všechny projekty být zaměřeny je efektivní péče o přírodní a kulturní dědictví tohoto regionu.

Výběr projektů, které budou v rámci MAS podpořeny provádí samotná místní akční skupina. V prvním kole bylo z předložených dvanácti žádostí podpořeno celkem sedm, které budou představeny na Konferenci v Kladrubech, která se bude konat v restauraci U Koruny od 15:30. Na ní bude od 16:30 navazovat informační seminář pro zájemce o předložení žádosti o podporu projektu do druhého kola (výzvy).

Projekty, které byly podpořeny v rámci první výzvy se týkají například zvýšení dostupnosti turistických informací pro cykloturisty, rekonstrukce části zámku ve Svojšíně na turistickou ubytovnu, oprav zvonice na Krasíkově a vybudování zázemí pro kulturní akce, inovací ve způsobu svozu tříděného odpadu nebo likvidace černých skládek či vybudování turisticky atraktivního lanového centra.

Druhá výzva k předkládání projektů byla vyhlášena 24. 10. 2005 a její uzávěrka je plánována na 5. 12. 2005. Žadateli mohou být jak obce nebo neziskové organzace, tak podnikatelské subjekty. Na podporu vybraných projektů zbývá ještě cca 6 milionů Kč. Veškeré potřebné informace budou zveřejněny na internetových stránkách www.leader-ceskyzapad.cz během příštího týdne.

Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006