Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaHřiště pro radost

30. 03. 2006 | Programy > Leader+ I 2005-6

Cílem projektu je orientační návrh využití volného prostranství v centru obce jako víceúčelového parku s herní plochou a multifunkčním hřištěm.

realizátor projektu
Obec Konstantinovy Lázně

úplný název projektu
Park pro radost - 1. etapa "Hřiště pro radost"

období realizace
leden 2006 - červenec 2006

výše dotace
461.000 Kč

celkový rozpočet
461.000 Kč
 

Projekt také navazuje na aktivity místní základní a mateřské školy, která se dlouhodobě snaží o úpravy zelených ploch pro sportovní využití dětí. Cílem je zapojit veřejnost, a především děti, do detailnějšího naplánování podoby budoucího parku a zlepšit tak kvalitu místního prostředí. Hlavními výstupy projektu bude multifunkční hřiště s přírodním povrchem (basketbal, nohejbal, apod.), hřiště na pétanque, vybavení městským mobiliářem, chodníček s přírodním povrchem a výsadba zeleně. Vše se bude realizovat na ploše současně téměř nevyužívané louky za mateřskou školou v Konstantinových Lázních. Předpokládá se, že další části parku, především klidová zóna, budou realizovány v návaznosti v dalších dvou až třech etapách během následujících pěti let. Tím nalezne tato část obce novou tvář a využití.


Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006