Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaČeský Západ rozdělil téměř šest milionů korun

03. 10. 2005 | Programy > Leader+ I 2005-6

Místní akční skupina Český Západ – Místní partnerství, která působí v regionu Konstantinolázeňska, Stříbrska a Města Planá rozdělila celkem 5,7 milionů Kč na podporu projektů, které přispějí k rozvoji tohoto území.

Český Západ – Místní partnerství je jednou z tzv. místních akčních skupin (MAS), jejíž rozvojová strategie byla podpořena z fondů Evropské unie v rámci programu Leader+. Získala tak zhruba 13 milionů Kč, které v tomto a následujícím roce rozdělí na projekty, které by měly přispět k realizaci strategie MAS s názvem „Nezapadne Český Západ?!“.

V prvním kole se přijímaly projekty v celkem třech oblastech (fichích), zaměřených na vytváření nejrůznějších turistických produktů (propagační materiály, naučné stezky, workshopy), obnovu kulturních, historických a přírodních památek regionu, péči o veřejná prostranství a krajinu a nové formy nakládání s odpady a na vytváření integrovaných produktů cestovního ruchu (napojení turistických cílů na služby jako ubytování a stravování), pořádání slavností a workshopů, rozvoj služeb a řemesel v regionu. Po kontrole formálních náležitostí projektů je hodnotila sedmičlenná výběrová komise, složená ze zástupců místních organizací – starostů a zástupců podnikatelů i neziskových organizací, která ze dvanácti předložených projektů doporučila k podpoře celkem sedm. Region Český Západ se tak dočká oprav několika památek (rekonstrukce části zámku ve Svojšíně na turistickou ubytovnu, rekonstrukce zvonice na vrchu Krasíkově jako zázemí pro neziskové organizace a kulturní akce, úpravy okolí kostela sv. Jana Křtitele v Okrouhlém Hradišti jako společenského centra obce) nebo nového systému třídění odpadů, bioodpadu a likvidace černých skládek. Podpořeno bylo také již fungující Lanové centrum v Dolních Polžicích, které je už nyní hojně navštěvováno milovníky adrenalinových sportů. Příznivce cykloturistiky by měl potěšit projekt Mikroregionu Konstantinolázeňsko, díky němuž by měli být vyškoleni průvodci a vydán mikroregionální cykloatlas. Za povšimnutí stojí také projekt „Místa v srdci“, jehož cílem je zmapovat paralely a rozdíly ve vztahu bývalých a současných obyvatel regionu k jeho zajímavým místům. MAS Český Západ – Místní partnerství tak podpořila široké spektrum projektů, které různým způsobem přispějí k zatraktivnění území regionu a rozvoji šetrného cestovního ruchu.

Projekty, které v prvním kole neuspěly, se mohou spolu s dalšími nově předloženými žádostmi moci ucházet o finanční podporu ve druhém kole, vypsaném do konce roku 2005.

Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006