Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaNávrat do třicátých let na trati Pňovany - Bezdružice

30. 03. 2006 | Programy > Leader+ I 2005-6

Cílem projektu, který připravuje občanské sdružení Plzeňská dráha je přilákat do regionu návštěvníky nejen z Plzeňského kraje, ale i celé České republiky a podpořit tím povědomost o krásách regionu. | více ...

Pastevectví jako forma péče o krajinu

30. 03. 2006 | Programy > Leader+ I 2005-6

Cílem projektu je zajištění péče o pozemky, vyjmuté z běžné zemědělské praxe, v katastrálním území obce Olbramov, především v místní části Kořen. | více ...

Jezdecká škola pro děti Zhoř

30. 03. 2006 | Programy > Leader+ I 2005-6

Cílem projektu je shromáždění projektových podkladů pro zpracování projektové dokumentace rekonstrukce bývalého statku ve Zhoři na budoucí jezdeckou školu. Současně je cílem připravit založení obecně prospěšné společnosti Jezdecká škola Zhoř, která se bude zabývat provozem této budovy. | více ...

Oprava fasády a střešní části kostela Nanebevzetí P. Marie v Bezdružicích

30. 03. 2006 | Programy > Leader+ I 2005-6

Cílem projektu je oprava fasády a střešního pláště kostela Panny Marie v Bezdružicích, neboť fasáda i střešní plášť jsou v současné době v nevyhovujícím stavu. | více ...

Obnova kulturního domu ve Zhoři

30. 03. 2006 | Programy > Leader+ I 2005-6

Cílem projektu je revitalizace kulturního domu v obci Zhoř. V domě se pořádají kulturní a společenské akce. Kulturní dům zároveň slouží jako jediné restaurační zařízení v obci. | více ...

Cesta do školy

30. 03. 2006 | Programy > Leader+ I 2005-6

Cílem projektu je vybudování bezpečného chodníku, který bude spojovat základní školu, mateřskou školku, jídelnu a autobusovou zastávku. | více ...

Hřiště pro radost

30. 03. 2006 | Programy > Leader+ I 2005-6

Cílem projektu je orientační návrh využití volného prostranství v centru obce jako víceúčelového parku s herní plochou a multifunkčním hřištěm. | více ...

Změna způsobu vytápění v KD v Bezdružicích

30. 03. 2006 | Programy > Leader+ I 2005-6

Cílem projektu je změna způsobu vytápění objektu v kulturním domě v Bezdružicích. Tento KD je jediné plně funkční zařízení v rámci celého území Mikroregionu Konstantinolázeňsko. | více ...

Přeměna bývalého hřbitova na meditační zahradu

30. 03. 2006 | Programy > Leader+ I 2005-6

Cílem projektu je spolu s občanskou pomocí přeměnit zdevastovanou plochu bývalého hřbitova na meditační zahradu, což poslouží i jako modelový projekt pro obdobné aktivity | více ...

rubrika | 11-20 | předchozí | Celkem 18 článků


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006