Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaVýzva MAS Český Západ – Místní partnerství o.s. k předkládání žádostí o dotace

26. 05. 2004 | Programy > Leader ČR I 2004

V současné době je možné předkládání žádostí o dotace Místní akční skupině (MAS) Český Západ – Místní partnerství na realizaci investičních projektů. MAS Český Západ – Místní partnerství představuje jednu ze čtrnácti MAS vybraných v rámci programu LEADER ČR. Nejbližším úkolem je výběr maximálně pěti projektů odpovídajících podmínkám programu LEADER ČR, které musí být zaměřeny na rozvoj cestovního ruchu a zvýšení ekonomické soběstačnosti a přizpůsobivosti zemědělských subjektů v prostoru mikroregionů Konstantinolázeňsko, Stříbrsko a města Planá u Mariánských lázní. Český Západ – Místní partnerství rozdělí v tomto roce 4,5 mil. Kč.

Předkládané projekty musí být v souladu s rozvojovou strategií vypracovanou v průběhu roku 2003. Zpracování rozvojové strategie pro program LEADER ČR plně respektovalo principy této iniciativy, tedy především přístup zdola nahoru a zapojení co největšího počtu místních subjektů. Ty se na zpracování strategie podíleli účastí v pracovních skupinách a rovněž se aktivně podíleli na vzniku a podobě pravidel fungování Místního partnerství. Sdílení principů a cílů rozvojové strategie jednotlivými partnery je tedy dáno jejich aktivní častí na její tvorbě i na tvorbě stanov a přihlášením se k nim.

Žadatelem mohou být právnické, nebo fyzické osoby, podnikatelské subjekty, neziskové organizace, obce a svazky obcí se sídlem nebo bydlištěm a působností na výše zmíněném území. Projekty lze přihlásit do 17. 6. 2004 na obecním úřadě Olbramov; kontaktní osoba Miroslava Válová, tel: 374 692 021, e-mail: obec.olbramov@cbox.cz. Zde bude k dispozici i formulář žádosti a další nezbytné dokumenty. Bližší informace získáte i v Centru pro komunitní práci západní Čechy, Americká 29, Plzeň; kontaktní osoba Jan Martínek, tel: 377 329 558, e-mail: jan.martinek@cpkp.cz.

Text výzvy naleznete i na internetových stránkách Plzeňského kraje – www.kr-plzensky.cz. Obecné principy programu LEADER ČR jsou též na internetové adrese www.mze.cz.

Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006