Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaVeřejné projednání projektů vybraných v rámci programu LEADER ČR

12. 07. 2004 | Programy > Leader ČR I 2004

Dne 20. června proběhne ve velké zasedací síni Městského úřadu Stříbro veřejné projednání a prezentace projektů, které byly vybrány v rámci programu LEADER ČR vyhlášeného ministerstvem zemědělství.

Český Západ – Místní partnerství je jednou z patnácti tzv. místních akčních skupin, jež byly v České republice vybrány k podpoře v rámci tohoto programu. Díky tomu bylo možné vybrat projekty žadatelů působících v prostoru mikroregionu Konstantinolázeňsko, Stříbrského regionu a města Planá, které se týkaly rozvoje cestovního ruchu nebo diverzifikace činností zemědělských subjektů.

Celkem bylo zaregistrováno 8 žadatelů o poskytnutí dotace z řad obcí, zemědělských subjektů neziskových organizací i obou mikroregionů. Celková výše nákladů těchto projektů činila 11 318 700 Kč a požadovaná výše dotace byla 7 560 120 Kč. Maximální výše dotace připadající na jednu místní akční skupinu je však pouze 4 500 000 Kč.

Bylo tedy nutné vybrat mezi zaregistrovanými projekty ty, které budou skutečně podpořeny. Výběr probíhá v týdnu od 12. do 16. července 2004 a cílem veřejného projednání je seznámení veřejnosti s výsledky tohoto výběru. Následovat bude diskuze o vybraných projektech. Veřejné projednání proběhne dne 20. července 2004 od 17.00 do 18.00 hodin v budově Městského úřadu Stříbro, Masarykovo nám. 63 v 1. patře ve velké zasedací síni.

Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006