Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaDokumenty pro žadatele v rámci 2. výzvy programu LEADER 2007-13 / Aktualizováno 15. 12. 2008

07. 11. 2008 | Leader 2007-2013 > 2. výzva - prosinec 2008

Pro správné zobrazení dále uvedených souborů je nutné mít nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader 8.1.  Pokud jej nemáte, můžete si jej zdarma stáhnout zde.Upozornění pro žadatele: Ve formuláři Žádosti musí být na první straně v poli 7 vyplněno opatření IV.1.2. a pole 8-11 se vyplňují automaticky - jak je uvedeno v předvyplněné Žádosti. Specifikace Fiche a Hlavního a Vedlejšího opatření dle Fiche se uvádí až na straně 3, kde jsou tyto údaje rovněž předvyplněné.

aktualizace dokumentů
15. 12. 2008 - Zveřejněny aktualizované formuláře Žádosti o dotaci (PDF) - změna se týká str. B2. Žadatelé, kteří již mají Žádost vyplněnou na starší verzi formuláře budou k opravě vyzváni v rámci Administrativní kontroly na MAS. Přepis údajů ze starého do nového formuláře Žádosti zajistí sekretariát MAS.
7. 11. 2008 - Zveřejněny dokumenty k 2. výzvě

dokumenty pro žadatele
- 2. výzva - úplné znění
- Oblasti podpory (Fiche) - přehled
- Strategický plán LEADER (SPL) - zkrácená verze
- Mapa územní působnosti MAS
- Orientační rozcestník pro hodnocení projektů

obecné
- Pravidla opatření IV.1.2. (Pravidla pro poskytování dotací v rámci LEADERu)
- Instruktážní list SZIF pro vyplňování žádosti

5) Infrastruktura pro služby v oblasti cestovního ruchu ve vazbě na podnikatelské subjekty
- specifikace Fiche pro žadatele
- předvyplněná Žádost o dotaci - PDF (0,8 MB)
- formulář Osnovy projektu, Seznam příloh a Čestné prohlášení - DOC (0,8 MB)

6) Infrastruktura pro služby v oblasti cestovního ruchu ve vazbě na veřejné subjekty
- specifikace Fiche pro žadatele
- předvyplněná Žádost o dotaci - PDF (0,8 MB)
- formulář Osnovy projektu, Seznam příloh a Čestné prohlášení - DOC (0,8 MB)

7) Diverzifikace činnosti zemědělských subjektů
- specifikace Fiche pro žadatele
- předvyplněná Žádost o dotaci - PDF (0,8 MB)
- formulář Osnovy projektu, Seznam příloh a Čestné prohlášení - DOC (0,8 MB)
- Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ) - PDF

8) Podpora rozvoje drobného podnikání
- specifikace Fiche pro žadatele
- předvyplněná Žádost o dotaci - PDF (0,8 MB)
- formulář Osnovy projektu, Seznam příloh a Čestné prohlášení - DOC (0,8 MB)
- Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ) - PDF

ostatní
- specifikace jednotlivých Fichí na formulářích SZIF: 5, 6, 7, 8
- Pravidla IV.1.1. (Pravidla MAS)


Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006