Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaVe druhé výzvě je nejvíce žádostí o dotace na rozvoj cestovního ruchu

17. 12. 2008 | Leader 2007-2013 > 2. výzva - prosinec 2008

Ve dnech 15. - 17. 12. 2008 přijala místní akční skupina (MAS) Český Západ – Místní partnerství v rámci 2. výzvy programu LEADER 2007 – 13 celkem 10 žádostí o dotaci. Veřejné slyšení předkladatelů projektů (žadatelů) se bude konat v úterý 20. ledna 2009 do 14 do 17 hod. v ZŠ Konstantinovy Lázně.

Jednotlivé žádosti nyní procházejí kontrolou formálních náležitostí, administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti na MAS, v rámci kterých ještě může dojít mj. k úpravě (snížení) uznatelných nákladů některých projektu, nebo mohou být některé projekty vyřazeny před samotným hodnocením obsahu. Tato kontrola bude ukončena nejpozději 31. prosince 2008.

Předkladatelé projektů (žadatelé), členové MAS i široká veřejnost jsou zváni na veřejné slyšení, kde budou jednotlivé projekty představeny za přítomnosti Výběrové komise, která bude moci klást doplňující otázky. Veřejné slyšení se koná v úterý 20. ledna 2009 od 14 do 17 hod. v ZŠ Konstantinovy Lázně. Projekty budou představeny postupně dle programu veřejného slyšení, každý projekt bude mít k dispozici max. 10 min. na vlastní prezentaci, poté bude cca 5 min. prostor pro dotazy Výběrové komise. K dispozici bude notebook a dataprojektor, žadatelům se doporučuje vzít si s sebou např. fotodokumentaci nebo další materiály, které by mohly podpořit obhajobu projektu.

V rámci 2. výzvy bude rozděleno max. 3 miliony Kč, přičemž součet požadované dotace všech přijatých projektů je 4.570.374 Kč. Rozdělení této alokace stanoví Výbor partnerství MAS na svém jednání 29. 1. 2008. Přehled projektů naleznete zde.


Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006