Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaRestaurace budou lákat hosty na Stezkách chuti

11. 04. 2006 | projekty na území MAS > Švamberské stezky chuti

Jedinečné řízečky, lahodné babiččiny koláče nebo vyhlášené hospodské speciality budou nabízet restaurace, ale i hostince, kavárny a další stravovací zařízení v rámci mezinárodních Stezek chuti. Podnikatelé Konstantinolázeňska a okolí se na tom shodli na sobotní schůzce v Konstantinových Lázních.

Speciality místních gastronomických zařízení budou propagovány v rámci mezinárodního projektu Stezky chuti (Taste Trails), na kterém spolupracuje místní akční skupina (MAS) Český Západ – Místní partnerství s italskou MAS FAR Maremma a dalšími sedmi španělskými a dvěma maďarskými regiony.

Projekt na území MAS Český Západ – Místní partnerství realizuje za podpory Evropské unie občanské sdružení RECEPTT, jehož zástupce na setkání místních podnikatelů v cestovním ruchu minulou sobotu myšlenku představil. „V Toskánsku, odkud nápad projektu pochází, začali již dříve se Stezkami vína, díky velkému úspěchu nyní, pod názvem Stezky chuti, chtějí přizvat i výrobce olivového oleje a sýrů,“ řekl zástupce sdružení RECEPTT. „V našem regionu takové produkty nejsou moc rozšířené a proto jsme přišli s nápadem zapojit právě místní restaurace, hospůdky, cukrárny, kavárny a další gastronomická zařízení, kterých je v regionu jistě více. Každé z nich má jistě v nabídce nějakou specialitu, nebo je charakteristický určitým pokrmem či nápojem. Právě tyto speciality by je pak měly propagovat pod společným názvem Stezky chuti, což by mělo právě prostřednictvím dobrých pokrmů nalákat do regionu více návštěvníků,“ dodal zástupce RECEPTTu a vyzval majitele místních gastronomických zařízení, kteří mají zájem o zapojení do projektu, aby se do 24. dubna přihlásili na e-mailové adrese honza@receptt.net. Závěrem připomněl první výstup projektu: „Informace, které nám místní podnikatelé dají k dispozici, zpracujeme do propagačního materiálu, který bude volně distribuován nejen v jednotlivých zapojených podnicích, které se tak budou moci vzájemně propagovat, ale také v místních infocentrech a především na veletrzích cestovního ruchu v zahraničí. Samozřejmě počítáme s vydáním německé a výhledově i anglické verze.“

Shromážděné informace budou využity i pro další projekt občanského sdružení Poutníci od sv. Jana, ve kterém nabídnou návštěvníkům tipy na výlety do okolí Konstantinových Lázní. „Poutníky, kteří navštíví náš kraj, bychom rádi upozornili nejen na krásnou krajinu, ale také na zajímavosti, které cestou potká. A samozřejmě, každý poutník se během své cesty potřebuje i dobře najíst,“ vysvětlil František Fabík ze sdružení Poutníci od sv. Jana, proč i jeho sdružení bude prezentovat nabídku gurmánských zážitků v regionu.

Účastníci sobotní schůzky se také dohodli na založení regionálního sdružení podnikatelů v cestovním ruchu a zvolili si tříčlenný přípravný výbor, který by se založením sdružení měl zabývat. Zájemci o bližší informace se mohou přihlásit na e-mailu pwalks@comp.cz u paní Jitky Šimkové.


Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006