Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaProjekty vybrané v rámci programu LEADER ČR

26. 07. 2004 | Programy > Leader ČR I 2004

V úterý 20.7. proběhlo v budově městského úřadu ve Stříbře veřejné projednání, při kterém byly představeny projekty vybrané v rámci programu LEADER ČR vyhlášeného Ministerstvem zemědělství ČR.

V rámci místní akční skupiny Český Západ – Místní partnerství bylo zaregistrováno 8 projektů z prostoru mikroregionu Konstantinolázeňsko a Stříbrského regionu. Přihlášené projekty se týkaly především rozvoje cestovního ruchu, zachování kulturního dědictví a diverzifikace činností zemědělských subjektů. Vzhledem k tomu, že podpořeno mohlo být maximálně pět projektů, musela o rozhodnout výběrová komise, které projekty budou z programu LEADER ČR podpořeny.

V první řadě byly vybrány projekty zemědělských subjektů - Agrofarmy Bezdružice s.r.o. a soukromého zemědělce Květoslava Válka týkající se nákupu nových strojů. Zástupci obou žadatelů se veřejného projednání zúčastnili a své záměry podrobně představili. Další tři podpořené projekty se dotýkají rozvoje cestovního ruchu v regionu. Z této oblasti budou podpořeny projekty značení cyklotras na Konstantinolázeňsku a ve Stříbrském regionu. K zachování kulturního dědictví by měla přispět oprava kostela sv. Jana Křtitele v Okrouhlém Hradišti. Prvním nevybraným a zároveň náhradním projektem je vybudování turistického centra na zámku ve Svojšíně.

Z vystoupení předsedy výběrové komise pana Jiřího Bízka i předsedkyně o.s. Český Západ – Místní partnerství Miroslavy Válové bylo patrné, že všech osm projektů bylo velmi kvalitních a rozhodnutí, které projekty nepodpořit, nebylo jednoduché. S provedeným výběrem se ztotožnili i účastníci veřejného projednání. Vybrané projekty musí ještě schválit Ministerstvo zemědělství; konečné rozhodnutí by mělo zaznít do konce prázdnin.

Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006