Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaMístní partnerství je především o partnerství

01. 02. 2006 | Místní akční skupina > Mapa územní působnosti

Ačkoliv se na první pohled může zdát, že rozhodnutí založit místní akční skupinu v sousedství a částečně i na území MAS Český Západ – Místní partnerství je velmi jednoduché, přináší právě tento nápad mnoho úskalí.

Místní partnerství fungují na spolupráci obcí, neziskových organizací a podnikatelů – nejedná se tedy o žádné dobrovolné svazky obcí, jak mylně uvádí stříbrský starosta v článku z 26. 1., kde veškerá rozhodnutí záleží jen na vůli obcí. V rámci místní akční skupiny je třeba brát ohled na zájmy všech subjektů, které v obci působí. Rozhodnutí obce, které je v podstatě spíše souhlasem s realizací místního partnerství na svém území, musí předcházet diskuse s těmito subjekty. Bylo by proto velmi nezodpovědné rozhodnout, aniž by tento návrh veřejně diskutován a to nejen s místními neziskovými organizacemi a podnikateli, ale i se sousedními obcemi. Je na místě využít příklad Stříbra, které by svým vystoupením z MAS Český Západ způsobilo potíže nejen stávajícím sdružením, které jsou členy již existující MAS, ale i obcím a jejich neziskovým organizacím a podnikatelům, které by byly vystoupením Stříbra územně „odříznuti“ od Českého Západu – namátkou Sytno, Sulislav, Vranov a nově vstoupivší Hněvnice. Tyto subjekty by vlastně byly nuceni vstoupit do nové MAS Mže, protože pravidla programů typu LEADER neumožňují územní překryv jednotlivých MAS a jejich další podmínkou je také územní celistvost.

Za sebe, a myslím, že i za celý Český Západ musím říct, že jsme potěšeni snahou Mikroregionu Hracholusky, prezentovanou místostarostou Stříbra panem Nenutilem, rozvíjet spolupráci s místními podnikateli a neziskovými organizacemi formou místního partnerství. Jsme potěšeni i chutí města Stříbra toto partnerství podpořit, ale rád bych upozornil nejen je, ale i veřejnost, na možné problémy, které tento zájem skrývá.

V souvislosti s informacemi, uváděnými o nárustu dotací EU do našeho regionu (ať už ve formě jedné nebo dvou MAS), lze opravdu s nástupem nového plánovacího období Evropské unie 2007 – 2013 očekávat výrazný nárůst. Ovšem jeho konkrétní podoba je zatím ve hvězdách a není tedy na místě diskutovat o tom, jestli ve výsledku připadne 50 nebo 70 milionů na průměrně velkou MAS, když ani samo Ministerstvo zemědělství, které má program Leader v kompetenci, není v tuto chvíli samo schopno říci, bude-li to 50 či 70 milionů ročně nebo na celých sedm let. Rozhodující ale je, že množství MAS v našem regionu možnost čerpat evropské dotace nijak nezvýší, neboť celkovíé množství financí se s počtem nových MAS nezvýší. Vzhledem k tomu, že bude s největší pravděpodobností mezi jednotlivé MAS přerozdělován na základě počtu obyvatel, nemůže rozdělení MAS pro subjekty, které jsou již zapojeny v jiné MAS přinést žádný nový „dotační“ efekt.

Důležité je také si připomenout, že MAS nejsou jen otázkou peněz, které lze považovat za pouhý prostředek, ale především otázkou fungujícího místního partnerství. A partnerství nelze demonstrovat ignorací názorů okolních subjektů.

Závěrem mi dovolte poznámku ke stávajícímu fungování spolupráce uvnitř MAS. Je možné, že stříbrská radnice nevnímá členství v MAS Český Západ jako dostatečně přínosné, škoda jen, že nevyužila principů partnerství a nesdělila své potřeby a zájmy svým partnerům a sousedům v Českém Západě a raději hledá rovnou nové. Z naší strany jsme se snažili několikrát radnici oslovit a nabídnout konkrétní spolupráci, např. i formou přenesení části administrativy MAS do Stříbra. Oproti tomu je ale nutné připomenout velmi dobře fungující spolupráci právě s místními neziskovými organizacemi, z nichž jedna má dokonce zástupce ve Výboru partnerství MAS Český Západ a zájem obcí Stříbrského regionu s námi spolupracovat. Bohužel musím také konstatovat rozdíl v počtu přijatých žádostí o dotaci mezi subjekty působícími v Mikroregionu Konstantinolázeňsko, kterých je tradičně až čtyřikrát více, než ze zhruba stejně velkého území Stříbrského regionu. Příčinu ale vnímám především v dlouhodobé spolupráci obcí Konstantinolázeňska a využívání služeb stálého poradce mikroregionu, který na Stříbrsku chybí nebo se velmi často mění.

Budeme rádi, když všechny zainteresované subjekty, a především obce, které svým rozhodnutím zodpovídají i za své neziskové organizace a podnikatele, při svém rozhodování zváží uvedené informace. Jsme připraveni všem členům MAS Český Západ – Místní partnerství i dalším subjektům z regionu kdykoliv vysvětlit případné nejasnosti. Chtěli bychom touto formou také požádat subjekty, které se rozhodnou vystoupit z MAS Český Západ, aby nás o tom neprodleně informovali, aby neohrozili přípravu obou MAS na další programy typu Leader (případné překryvy MAS mohou být důvodem pro vyřazení žádostí především nově vzniklých MAS).

Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006