Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaVýběrová komise MAS hodnotila v 2. výzvě celkem devět projektů

22. 01. 2009 | Leader 2007-2013 > 2. výzva - prosinec 2008

V rámci 2. výzvy programu LEADER 2007 - 13 bylo přijato celkem 10 žádostí, ovšem pouze devět z nich prošlo administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti a bylo postoupeno k hodnocení Výběrové komisi místní akční skupiny (MAS) Český Západ - Místní partnerství.

Veřejné slyšení, na kterém se předkladatelé jednotlivých Žádostí o dotaci představili své projekty se konalo v úterý 20. ledna 2009 v ZŠ Konstantinovy Lázně. Bezprosředně po něm šestičlenná Výběrová komise dokončila hodnocení dle předem stanovených a zveřejněných Preferenčních kritérií. Všichni členové Výběrové komise podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti a nehodnotili projekty, u kterých by mohli být osobně zainteresováni. Výsledek hodnocení je uveden v posledním sloupci tabulky v příloze a bude sloužit jako podklad pro konečné doporučení vybraných projektů k podpoře, které učiní Výbor partnerství MAS na svém nejbližším jednání ve čtvrtek 29. 1. 2009.

Upozorňujeme, že v době vyhlášení 2. výzvy nebyla ze strany Ministerstva zemědělství sdělena výše finanční alokace na MAS pro rok 2009, ze které následně Výbor partnerství v souladu s Finančním plánem uvedeným ve Strategickém plánu LEADER stanovuje alokace na jednotlivé Fiche. Z těchto důvodů je až do stanovení přesné alokace jednotlivých Fichí ve všech dokumentech výzvy uváděna maximální předpokládaná částka, která by měla být k dispozici souhrnně na Fiche 5 - 8. Jak již bylo upozorňováno na informační seminářích a konzultacích, nejedná se v žádném případě o hodnotu závaznou, ale informativní. V průběhu ledna 2009 (tedy až po uzávěrce 2. výzvy) byla již naší MAS sdělena celková alokace na rok 2009, její rozdělení na jednotlivé Fiche však učiní až nejbližší jednání Výboru partnerství, které se koná 29. ledna 2009.

Na základě kontrolních listů, které MAS po dokončení kontrol obdržela z CP SZIF Praha, bude probíhat dodatečná kontrola žádostí na MAS, v rámci které mohou být ještě někteří žadatelé vyzváni k doložení další dokumentace nebo její opravě.

> Výsledek kontroly přijatých žádostí v rámci 2. výzvy

> Výsledek hodnocení projektů přijatých v rámci 2. výzvy


Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006