Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaVeřejná prezentace Žádostí o dotaci předložených v rámci 9. výzvy se koná ve Slavicích

11. 06. 2012 | Leader 2007-2013 > 9. výzva - květen 2012

V pondělí 11. 6. 2012 se od 9 do 14 hod. koná v kulturním domě ve Slavicích veřejná prezentace Žádostí o dotaci předložených v rámci 9. výzvy.

V rámci 9. výzvy bylo přijato 21 Žádostí o dotaci

30. 05. 2012 | Leader 2007-2013 > 9. výzva - květen 2012

V pondělí 28. 5. 2012 bylo v rámci 9. výzvy programu LEADER 2007-13 přijato celkem 21 Žádostí o dotaci. Veřejná prezentace předložených projektů bude uspořádána v pondělí 11. 6. 2012 v Kulturním domě ve Slavicích. Harmonogram veřejného slyšení bude včas zveřejněn. Seznam přijatých žádostí ZDE.

9. výzva vyhlášena! Uzávěrka je 28. 5. 2012.

03. 05. 2012 | Leader 2007-2013 > 9. výzva - květen 2012

V rámci 9. výzvy MAS podpoří obnovu a tvorbu tzv. míst k setkávání částkou 2,8 mil. Kč. Uzávěrka příjmu žádostí o dotace je 28. 5. 2012. Více informací ZDE.

VOLNÉ MÍSTO: MAS hledá nové kolegy

30. 04. 2012 | Aktuality

MAS Český Západ - Místní partnerství ve spolupráci s o.s. RECEPTT hledá koordinátora/ku rozvoje šetrného cestovního ruchu a asistenta/ku pro práci s veřejností. Bližší informace ZDE. Zájemci, prosím zasílejte své strukturované životopisy a vyplněný DOTAZNÍK na e-mail florian@leader-ceskyzapad.cz do 25. 5. 2012 (termín prodloužen až do pátku 25. května).

9. výzva: MAS rozdělí 2,8 mil. Kč na místa k setkávání

23. 04. 2012 | Leader 2007-2013 > 9. výzva - květen 2012

MAS Český Západ - Místní partnerství připravuje 9. výzvu k předkládání Žádostí o dotace z programu LEADER. Výzva, zaměřená na Fiche 2 a 3, tedy na vytváření tzv. míst k setkávání, bude vyhlášena nejpozději do konce dubna. Příjem žádostí pak bude v závěru května. Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu, nebo se dozvíte na seminářích pro žadatele ve čtvrtek 3. 5. 2012 od 13:30 nebo v pátek 11. 5. 2012 od 15 hod. v kanceláři MAS v Konstantinových Lázních.

8. výzva podpořila všech 6 projektů na rozvoj podnikání a zemědělství

27. 03. 2012 | Leader 2007-2013 > 8. výzva - únor 2012

V rámci 8. výzvy programu LEADER 2007 – 13 provedla Výběrové komise místní akční skupiny (MAS) Český Západ – Místní partnerství hodnocení 6 Žádostí o dotaci, které jejich předkladatelé prezentovali na veřejném slyšení ve čtvrtek 22. 3. 2012 v Konstantinových Lázních. Výběrová komise hodnotila projekty dle předem stanovených a zveřejněných Preferenčních kritérií, všichni členové Výběrové komise podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti a nehodnotili projekty ve Fichi, kde by mohli být podjati. Výsledek hodnocení je uveden v druhém sloupci následující tabulky. Výbor partnerství následně rozhodl o podpoře všech předložených projektů celkovou částkou ve výši 975.770 Kč. Výbor zároveň rozhodl o přesunu zbývající části alokace ve výši zhruba 124 tis. Kč do další výzvy zaměřené na podporu podnikání, která bude vyhlášena nejpozději počátkem roku 2013. Uvedené projekty budou dne 27. 3. 2012 zaregistrovány na RO SZIF v Českých Budějovicích. Seznam projektů naleznete ZDE.

Harmonogram veřejného slyšení v rámci 8. výzvy

21. 03. 2012 | Leader 2007-2013 > 8. výzva - únor 2012

Všech 6 projektů předložených v rámci 8. výzvy programu LEADER 2007-13 prošlo administrativní kontrolou. Zveme Vás na veřejné slyšení před Výběrovou komisí, které se bude konat ve čtvrtek 22. 3. 2012 od 14 hod. v kanceláři MAS v Konstantinových Lázních. Seznam žádostí a harmonogram veřejného slyšení je ke stažení ZDE.

V rámci 8. výzvy bylo přijato 6 žádostí na podporu podnikání

12. 03. 2012 | Leader 2007-2013 > 8. výzva - únor 2012

Místní akční skupina (MAS) Český Západ – Místní partnerství přijala dne 12. března 2012 v rámci 8. výzvy programu LEADER 2007 – 13 celkem 6 žádostí o dotaci. Předkladatelé projektů (žadatelé), členové MAS i široká veřejnost jsou zváni na veřejné slyšení, kde budou jednotlivé projekty představeny za přítomnosti Výběrové komise, která bude moci klást doplňující otázky. Veřejné slyšení se bude konat ve čtvrtek 22. března 2012 od 14 hod. v Konstantinových Lázních. Seznam přijatých Žádostí o dotaci je ke stažení ZDE.

8. výzva: Další Žádosti o dotaci se budou přijímat 12. 3. 2012 v Konstantinových Lázních

15. 02. 2012 | Leader 2007-2013 > 8. výzva - únor 2012

MAS Český Západ - Místní partnerství vyhlašuje dne 15. 2. 2012 již svoji 8. výzvu k předkládání žádostí o dotace v rámci programu LEADER 2007-13. Oblast podpory bude stejně jako v 7. výzvě zaměřena výhradně na malé podnikatele, zemědělce a výrobce potravin. Vyhlášeny budou Fiche 7, 8, 10 a 11, jejichž bližší specifikaci jednotlivých Fichí naleznete v textu článku. Příjem žádostí bude probíhat 12. 3. 2012 v kanceláři MAS v Konstantinových Lázních. Preferenční kritéria zůstávají stejná, jako v předchozí výzvě, stejně tak povinné přílohy budou obdobné. V rámci 8. výzvy bude rozděleno cca 1,1 mil. Kč, přičemž maximální míra dotace je 50%. Oficiální zveřejnění výzvy a formuláře Žádosti o dotaci proběhne během středy 15. 2. 2012 na internetových stránkách MAS. Bližší informace Vám podá Koordinátor programu LEADER Jan Florian na tel. 774499396.

AKTUÁLNÍ INFORMACE ZDE.

| více ...

Výbor partnerství doporučil k podpoře 3 projekty a rozhodl o vyhlášení 8. výzvy

24. 10. 2011 | Leader 2007-2013 > 7. výzva - září 2011

Ve čtvrtek 20. 10. 2011 rozhodl Výbor partnerství o podpoře tří projektů, které byly hodnoceny jako nejlepší v rámci každé z Fichí vyhlašované v 7. výzvě k předkládání Žádostí o dotaci z programu LEADER 2007-13. Dotace tak bude poskytnuta na modernizaci provozu pekařství ve Stříbře, výrobnu kozích sýrů ve Dvoře Krasíkov v Kokašicích a pořízení techniky pro údržbu zemědělské krajiny. Výbor tak rozdělil celou zbývající alokaci z roku 2011. Seznam vybraných žádostí naleznete zde.

Výbor také předběžně rozhodl o termínu vyhlášení další výzvy k předkládání Žádostí o dotace, který stanovil na druhou polovinu prosince 2011. 8. výzva bude vyhlášena ve stejných oblastech podpory (Fichích), tudíž bude opět zaměřena na rozvoj drobného podnikání a služeb, diverzifikaci příjmů zemědělských subjektů, rozvoj zemědělství vedoucí k vytváření místních produktů a spolupráci zemědělců s obcemi a neziskovými organizacemi a také na podporu místních potravinářských produktů. Případné konzultace je možno si sjednat s koordinátorem programu LEADER na tel. 774499396.


index | 21-30 | předchozí | následující | Celkem 286 článků


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006