Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaDokumenty pro žadatele v rámci 1. výzvy programu LEADER 2007-13 / AKTUALIZOVÁNO 15. 8. 2008

21. 07. 2008 | Leader 2007-2013 > 1. výzva - srpen 2008

Pro správné zobrazení dále uvedených souborů je nutné mít nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader 8.1.  Pokud jej nemáte, můžete si jej zdarma stáhnout zde.

Upozornění - při přípravě formulářů pro Fiche došlo k chybě v části způsobilých výdajů, která se následně promítla do dokumentů MAS.

Žádáme proto ty z Vás, kteří se chystají předložit žádost v rámci jedné z Fichí 2 nebo 3 o její přepracování do nového opraveného formuláře Osnovy projektu (verze 1E-1 - viz informace v zápatí formuláře), který je ke stažení dále. Pokud již máte projekt zpracovaný ve starém formuláři (verze 1E), stačí přepracovat do nového formuláře jen kapitolu 4 Rozpočet a oba formuláře přinést s sebou k podání žádosti elektronicky. Pracovník MAS oba soubory odemkne a sloučí do jednoho.

V případě, že se Vašeho projektu bude týkat i změna ve formuláři Žádosti, upozorníme Vás na tuto skutečnost při podání Žádosti a požádáme Vás o doplnění příslušné stránky formuláře.

Za vzniklé nepříjemnosti se omlouváme. Aktualizace dokumentů
15. 8. 2008 - Zveřejněn Orientační rozcestník pro hodnocení projektů (ke stažení zde) aneb kde bude Výběrová komise MAS hledat informace pro hodnocení projektů dle Preferenčních kritérií.
14. 8. 2008 - Zveřejněny opravené formuláře Osnovy projektu k Fichím 2 a 3 - viz výše.
29. 7. 2008 - Přidán přehled OKEČ k Fichím 7 a 8.
21. 7. 2008 - Přidány formuláře Osnovy projektu. V případě jakýchkoliv problémů s nefunkčností formuláře prosím kontaktujte Koordinátora programu LEADER na e-mailu florian@leader-ceskyzapad.cz.

dokumenty pro žadatele
- 1. výzva - úplné znění
- Oblasti podpory (Fiche) - přehled
- Strategický plán LEADER (SPL) - zkrácená verze
- Mapa územní působnosti MAS
- Orientační rozcestník pro hodnocení projektů

obecné
- Pravidla opatření IV.1.2. (Pravidla pro poskytování dotací v rámci LEADERu)
- Žádost o dotaci - čistý formulář PDF
- Instruktážní list SZIF pro vyplňování žádosti

1) Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ
- specifikace Fiche pro žadatele
- předvyplněná Žádost o dotaci - PDF (1,2 MB)
- formulář Osnovy projektu, Seznam příloh a Čestné prohlášení - DOC

2) Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání
- specifikace Fiche pro žadatele
- předvyplněná Žádost o dotaci - PDF (1,2 MB)
- formulář Osnovy projektu, Seznam příloh a Čestné prohlášení - DOC (opravená verze 1E-1)

3) Veřejné budovy jako místa k setkávání
- specifikace Fiche pro žadatele
- předvyplněná Žádost o dotaci - PDF (1,2 MB)
- formulář Osnovy projektu, Seznam příloh a Čestné prohlášení - DOC (opravená verze 1E-1)

5) Infrastruktura pro služby v oblasti cestovního ruchu ve vazbě na podnikatelské subjekty
- specifikace Fiche pro žadatele
- předvyplněná Žádost o dotaci - PDF (1,2 MB)
- formulář Osnovy projektu, Seznam příloh a Čestné prohlášení - DOC

6) Infrastruktura pro služby v oblasti cestovního ruchu ve vazbě na veřejné subjekty
- specifikace Fiche pro žadatele
- předvyplněná Žádost o dotaci - PDF (1,2 MB)
- formulář Osnovy projektu, Seznam příloh a Čestné prohlášení - DOC

7) Diverzifikace činnosti zemědělských subjektů
- specifikace Fiche pro žadatele
- předvyplněná Žádost o dotaci - PDF (1,2 MB)
- formulář Osnovy projektu, Seznam příloh a Čestné prohlášení - DOC
- Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ) - PDF

8) Podpora rozvoje drobného podnikání
- specifikace Fiche pro žadatele
- předvyplněná Žádost o dotaci - PDF (1,2 MB)
- formulář Osnovy projektu, Seznam příloh a Čestné prohlášení - DOC
- Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ) - PDF

ostatní
- specifikace jednotlivých Fichí na formulářích SZIF: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
- Pravidla IV.1.1. (Pravidla MAS)


Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006