Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaIntegrovaná rozvojová strategie území na období 2007-13

17. 07. 2008 | Strategie

V roce 2007 došlo k významnému rozšíření území MAS o Mikroregion Hracholusky a Městys Chodová Planá a tím i k rozšíření území o více než 40%, nárůstu počtu obyvatel o 23% a navýšení počtu členů téměř o 60%. Z těchto důvodů, ale také kvůli úspěšnému postupu v realizaci strategie MAS, bylo rozhodnuto o její aktualizaci pod názvem Integrovaná rozvojová strategie území MAS Český Západ – Místní partnerství 2007-13 (ISÚ). Metodika této aktualizace odpovídala principům, použitým před čtyřmi lety při vzniku první Rozvojové strategie MAS – byl kladen velký důraz na zapojení veřejnosti a jednotlivých členů MAS. Současně byl zpracováván také Strategický plán LEADER, který z ISÚ vychází, a který byl nazván "Sudety - místo k setkávání".

Výbor partnerství na svém výjezdním jednání ve dnech 28. – 29. března 2007 v Hamrech zformuloval návrh priorit a opatření, které byly dále projednávány a diskutovány na veřejné konferenci, jež proběhla dne 12. dubna 2007 ve Stříbře. Na této konferenci byly ustanoveno šest pracovních skupin dle jednotlivých priorit strategie, které se v květnu a červnu 2007 zabývaly upřesněním formulace nadefinovaných priorit a opatření a navrhly k nim možné aktivity. Výstupem jednání těchto pracovních skupin byla hotová tzv. Návrhová část rozvojové strategie, která byla schválena dne 21. června 2007 na 5. Valném shromáždění ve Svojšíně. Výbor partnerství, spolu se sekretariátem MAS se dále podílel na dokončení Analytické a Implementační části. Kompletní podobu strategie projednal a schválil Výbor partnerství na svém jednání 7. prosince 2007 v Erpužicích. Poté následovalo připomínkování strategie veřejností a členy MAS, které bylo ukončeno 10. března 2008. Na 7. Valném shromáždění členů MAS v Líšťanech dne 20. března 2008 byla přijata konečná verze Integrované rozvojové strategie území MAS Český Západ – Místní partnerství. na období 2007-13.

 

Obecný cíl
Co nejefektivnějším zhodnocením přírodních a kulturních zdrojů, zapojením občanů regionu Český Západ a propojením širokého množství místních subjektů přispívat k rozvoji regionu po stránce ekonomické, sociální i environmentální a zlepšovat úroveň života v něm.

Priority
1. Zachování a zhodnocení přírodního a historického dědictví regionu Český Západ
2. Zlepšování kvality života v regionu Český Západ
3. Rozvoj cestovního ruchu v regionu Český Západ a marketing
4. Dlouhodobě udržitelný rozvoj území regionu Český Západ
5. Zlepšení ekonomické soběstačnosti regionu Český Západ
6. Posilování principů místního partnerství na území regionu Český Západ
7. Navázání aktivní spolupráce na regionální, národní i mezinárodní úrovni

Dokumenty ke stažení
- Integrovaná rozvojová strategie území na období 2007-13 (ISÚ), úplné znění
- Strategický plán LEADER 2007-13 (SPL), zkrácené znění
- Strategický plán LEADER 2007-13 (SPL), kompletní znění, ke stažení


Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006