Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaPřipomínkujte dokumenty k programu LEADER 2007-13 / AKTUALIZOVÁNO 10.9.2008

05. 09. 2008 | Leader 2007-2013

MAS Český Západ – Místní partnerství vyzývá širokou veřejnost o zaslání připomínek k dokumentům programu LEADER, především k obsahu jednotlivých Fichí, formulářů Osnovy projektu, seznamu povinných příloh apod. Uvítáme Vaše náměty na doplnění, rozšíření, nebo úpravy formulací. Obdržené připomínky budou využity při aktualizaci dokumentace pro 2. výzvu. Připomínky zasílejte prosím do 16. 9. 2008 Koordinátorovi programu LEADER na e-mail florian@leader-ceskyzapad.cz nebo prostřednictvím diskuse k tomuto článku.

> dokumenty k připomínkování
Počet komentářů: 4398 | Přidat komentář | Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006