Veřejné projednání projektů vybraných v rámci programu LEADER ČR

Vytištěno z WWW.LEADER-CESKYZAPAD.CZ
Téma: Leader ČR I 2004, Vydáno dne: 12. 07. 2004


Dne 20. června proběhne ve velké zasedací síni Městského úřadu Stříbro veřejné projednání a prezentace projektů, které byly vybrány v rámci programu LEADER ČR vyhlášeného ministerstvem zemědělství.

Český Západ – Místní partnerství je jednou z patnácti tzv. místních akčních skupin, jež byly v České republice vybrány k podpoře v rámci tohoto programu. Díky tomu bylo možné vybrat projekty žadatelů působících v prostoru mikroregionu Konstantinolázeňsko, Stříbrského regionu a města Planá, které se týkaly rozvoje cestovního ruchu nebo diverzifikace činností zemědělských subjektů.

Celkem bylo zaregistrováno 8 žadatelů o poskytnutí dotace z řad obcí, zemědělských subjektů neziskových organizací i obou mikroregionů. Celková výše nákladů těchto projektů činila 11 318 700 Kč a požadovaná výše dotace byla 7 560 120 Kč. Maximální výše dotace připadající na jednu místní akční skupinu je však pouze 4 500 000 Kč.

Bylo tedy nutné vybrat mezi zaregistrovanými projekty ty, které budou skutečně podpořeny. Výběr probíhá v týdnu od 12. do 16. července 2004 a cílem veřejného projednání je seznámení veřejnosti s výsledky tohoto výběru. Následovat bude diskuze o vybraných projektech. Veřejné projednání proběhne dne 20. července 2004 od 17.00 do 18.00 hodin v budově Městského úřadu Stříbro, Masarykovo nám. 63 v 1. patře ve velké zasedací síni.

Všechna práva vyhrazena. Použití textu je možné pouze se souhlasem o.s. Český Západ - Místní partnerství.