Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaVýbor partnerství rozhodl o doporučení 13 projektů

17. 06. 2011 | Leader 2007-2013 > 6. výzva - květen 2011

Dne 16. 6. 2011 rozhodl Výbor partnerství o doporučení 13 projektů z celkem 28 předložených Žádostí o dotaci v rámci 6. výzvy programu LEADER 2007-13. Předpokládaná alokace na tuto výzvu 4,8 mil. Kč byla navýšena díky přesunu nevyčepraných finančních prostředků z předchozích výzev (resp. projektů, podpořených v rámci předchozích výzev, u kterých došlo během realizace k úsporám oproti původně plánovaným rozpočtům) na částku 5.086.516 Kč.

Výbor partnerství zároveň konstatoval vysokou kvalitu předložených Žádostí o dotaci, která v porovnání s předchozími výzvami stoupá. Bohužel ale s ohledem na stanovenou finanční alokaci lze podpořit jen omezený počet projektů. Žadatelům, jejichž projekty podpořeny nebyly, poskytne sekretariát MAS maximální podporu při hledání jiných zdrojů financování.

Výbor partnerství se bude před vyhlášením další výzvy v rámci Střednědobého hodnocení Strategického plánu LEADER zabývat také revizí celého procesu příjmu a výběru žádostí a nastavením Fichí vč. oblastí podpory a preferenčních kritérií. Tyto již měla veřejnost možnost připomínkovat na diskusních seminářích na přelomu března – dubna 2011. Připomínky a podněty veřejnosti ke Strategickému plánu LEADER a k nastavení jednotlivých Fichí a dalších souvisejících dokumentů je možné zasílat průběžně koordinátorovi programu LEADER na e-mail florian@leader-ceskyzapad.cz. Závěrečné vyhodnocení první poloviny realizace Strategického plánu LEADER proběhne na konferenci uspořádané za tímto účelem ve 2. polovině roku 2011.

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci naleznete ZDE.

 

Pozn.: Omlouváme se všem návštěvníkům našich internetových stránek, kteří tento článek nemohli v druhé polovině června na tomto místě nalézt. Vinou technického nedopatření se článek nezobrazoval v odpovídající rubrice a nebylo snadné jej dohledat. Pozorným čtenářům děkujeme za upozornění na tento nedostatek.

 


Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006