Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaUkončení projektu a žádost o proplacení

31. 12. 2011 | Leader 2007-2013 > Pro příjemce dotací > dokumenty a postupy

Před ukončením projektu proběhne kontrola MAS a podání Žádosti o proplacení

 

Datum předložení žádosti o proplacení vyplývá z Dohody o poskytnutí dotace.

Lze ho posunout formou hlášení o změně, nejdéle však do 12 měsíců od data podepsání dohody.

 

Postup při ukončení projektu:

 • kontrola a schválení MAS – předběžná kontrola fakturace, žádosti o proplacení a jejích náležitostí
 • registrace Žádosti o proplacení na RO SZIF v Českých Budějovicích
 • kontrola RO SZIF na místě realizace

 

Přílohy předkládané ke kontrole :

 

 • Žádost o proplacení  - formulář ke stažení (při vyplňování vám může pomoci instruktážní list)
 • Soupiska účetních dokladů – formulář ke stažení
 • ORIGINÁLY (+ kopie) účetních dokladů
 • Doklady o uhrazení (bankovní výpisy, VPD, ...)
 • Položkový rozpočet dle číselníku způsobilých výdajů
 • Výkaz výměr - dle ceníku RTS Brno
 • ORIGINÁLY dokladů ze zadávacího řízení (objednávky, smlouvy, výběr dodavatele)
 • Doklady k věcnému plnění
 • Kolaudační souhlas / Oznámení o užívání stavby / Doklad posouzení shody

 


Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006