Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaSběr projektových námětů - Finanční mechanismy EHP/Norska

26. 07. 2006 | projekty na území MAS > Práce jako na kostele

MAS Český Západ - Místní partnerství se od loňského roku připravuje na účast v programu Finančních mechanismů EHP/Norska. V současnosti zjišťujeme možnosti sestavení tzv. integrovaného individuálního projektu, který by se skládal z několika menších dílčích projektů (sub-projektů), jejichž realizátory by byly subjekty činné na území MAS. Bylo vytipováno pět hlavních priorit, kterých se dílčí projekty mohou týkat - pokud máte náměty v některé z těchto oblastí, prosíme zašlete nám je nejlépe do pátku 18. 8. 2006.

V pondělí 24. 7. 2006 byla vyhlášena 2. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci tzv. Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska (znamé také jako Norské fondy).

V souvislosti s tím bychom Vás chtěli požádat o sdělení Vašich námětů na dílčí projekty, abychom případně z těchto menších dílčích projektů (o rozpočtu cca 100.000 - 3.000.000 Kc na projekt, ale může být i více) sestavili metodou LEADER větší integrovaný projekt, neboť pravidla Finančních mechanismů EHP/Norska povolují min. výši celkových nákladů projektu cca 8 mil. Kč. Jde o možnost, jak v regionu financovat další přínosné projekty až do výše 90% nákladů projektu z dotace Finančních mechanismů EHP/Norska. Realizace samotných dílčích projektů bude zahájena v druhé polovině roku 2007.

Vaše náměty by se měly týkat jedné z následujících oblastí, které jsme navrhli na základě zaměření jednotlivých opatřeni Finančních mechanismů a aktuálních potřeb regionu MAS:
1) kulturní dědictví – kostely, zámky a další stavby, movité památky
2) geopark - naučné stezky, zpřístupnění atraktivit geoparku, ochrana přírodníc lokalit, krajinotvorba
3) školy – modernizace a vybavení školek, škol, gymnázií, vzdělávacích center, dět. domovů, DDM, …
4) alternativní zdroje energie - biomasa, solární energie, větrné elektrárny, …
5) brownfields - odstraňování starých ekologických zátěží

Prosíme o zasláni Vašich námětů e-mailem na adresu valova@leader-ceskyzapad.cz ve formě vyplněného přiloženého dotazníku, pokud možno do pátku 18. 8. 2006, abychom případně začali včas pracovat na samotné projektové žádosti pro společný integrovaný projekt.

V případě zájmu se více informací o Finančních mechanismech EHP/Norska dozvíte na www.eeagrants.cz.

Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006