Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaGeopark GeoLoci bude slavnostně založen na svatou Barboru

15. 10. 2006 | projekty na území MAS > Geopark

Shromáždění subjektů, podílejících se na přípravách Geoparku GeoLoci jako součásti Česko-Bavorského Geoparku v Plané oficálně zahájilo přihlašování zakladatelů obecně prospěšné společnosti Geopark GeoLoci. Ta by měla být oficiálně založena na svatou Barboru, patronku horníků, dne 4. prosince 2006.

Již od roku 2001 trvají přípravy vzniku geoparku na území Konstantinolázeňska, Stříbrska a Plánska jako součásti budoucího Česko-Bavorského Geoparku. Ten by měl propojovat geologické, přírodní i historické zajímavosti části Plzeňského a Karlovarského kraje a čtyř bavorských zemských okresů.

Na území Plzeňského kraje se iniciativy od počátku ujaly neziskové organizace a obce, které postupně projekt společně připravovaly. Ve spolupráci se sdružením RECEPTT, Hornicko-historickými spolky z Plané a Stříbra a Mikroregionu Konstantinolázeňsko byla za podpory Evropské unie a Plzeňského kraje zpracována marketingová strategie a koncepce fungování geoparku. Postupem času se k projektu připojily i další neziskové organizace a obce, které se podílely na spolufinancování a realizaci některých projektů. Například obec Svojšín, která letos v létě otevřela naučnou stezku Spilitové skály u Svojšína, vybudovanou v rámci projektu Kapka GeoParku, nebo Úterské občanské sdružení BART a Sdružení Michalovy Hory, které plánují ve svých obcích rovněž vybudovat naučné stezky.

V úterý 3. 10. 2006 byl v Hornickém muzeu v Plané dvaceti zástupcům neziskových organizací a obcí představen návrh struktury a náplň činnosti obecně prospěšné společnosti Geopark GeoLoci. Ta by měla do budoucna koordinovat aktivity geoparku a snažit se získávat prostředky na jeho rozvoj. Měla by být řízena devítičlennou správní radou, složenou především z odborníků a místních aktivních občanů. Společnost by měla být založena obcemi , neziskovými organizacemi a podnikatelskými subjekty, působící v regionu Konstantinolázeňska, Stříbrska a Plánska. Jejich přihlašování bylo oficiálně zahájeno včera a potrvá až do „Barbory“, tedy do 4. prosince 2006, kdy by měl být Geopark GeoLoci slavnostně založen. Nominace do správní a dozorčí rady a také návrhy na umístění oficiálního sídla geoparku přijímá do 20. listopadu 2006 sdružení RECEPTT, které bylo také stanoveno jako správce počátečního vkladu. Volba a jmenování správní a dozorčí rady proběhne rovněž 4. prosince 2006.

Bližší informace, včetně zprávy o vývoji příprav a plánovaných akcích geoparku, zakládací smlouvy i další dokumenty můžete od 10. 10. 2006 nalézt na speciálně zřízených internetových stránkách www.geoloci.cz nebo na tel. 374692021.


Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006