Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaMladé nápady pro Český Západ
VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

07. 04. 2006 | Programy > Mladé nápady I 2006

Máš nápad, který by stál za realizaci?
Chceš pomoci rozvíjet svoji obec, nebo jen udělat něco pro své přátele?


Místní akční skupina Český Západ - Místní partnerství ve spolupráci s Mikroregionem Konstantinolázeňsko vyhlašuje dne 7. dubna 2006 výzvu k předkládání projektových záměrů v rámci programu Mladé nápady pro Český Západ, spolufinancovaného z podprogramu Podpora obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.


Program Mladé nápady pro Český Západ je určen pro projekty, připravené nebo realizované dětmi a mládeží a pro projekty, které mají viditelný přínos pro tuto cílovou skupinu. Hlavním cílem programu je zapojit dětí a mládež do obnovy a rozvoje regionu Český Západ a dopomáhat vytváření jejich vztahu k regionu. V rámci programu bude podpořeno několik projektů z území Mikroregionu Konstantinolázeňsko, Stříbrského regionu, obce Hněvnice a města Planá u Mariánských Lázní celkovou částkou více než 4 miliony Kč. Maximální výše dotace je 70% nákladů projektu (50% pro projekty, realizované podnikateli), podmínkou je, že projekt musí být realizován do konce listopadu 2006. Projekty musí být v souladu s rozvojovou strategií Místní akční skupiny Český Západ - Místní partnerství (MAS), zaměřenou na efektivní využívání přírodního a kulturního dě dictví, a současně musí splňovat podmínky podprogramu Podpora obnovy venkova MMR ČR.


projekty budou přijímány v následujících oblastech:

1 / Historické a přírodní dědictví
dokumentace a rekonstrukce historických památek regionu nebo jiných objektů podobného charakteru vč. zpracovávání projektových dokumentací a studií (kašny, drobné sakrální památky, kostely); vytváření nových prvků (aleje, drobné stavby)

2 / Vzdělávání a péče o mládež
zlepšení podmínek pro vzdělávání na venkově (vybavení škol, apod.), vybudování a rekonstrukce potřebné infrastruktury (bezpečný přístup do škol); vzdělávací a osvětové aktivity; sociální témata, kluby pro děti, aktivity dětských domovů apod.; setkávání mládeže, tábory, spolupráce mládeže, apod. (i s mezinárodní účastí); naučné stezky; moderní technologie

3 / Hřiště a aktivní život
budování, modernizace a rekonstrukce sportovišt´ a dětských hřišt´, veřejných prostranství, kluboven a přístřešků, určených především pro využívání dětmi a mládeží vč. doprovodné infrastruktury k nim a zpracování potřebné projektové dokumentace s veřejným projednáváním; kulturní, společenské a sportovní akce pro mládež; další aktivity, které budou mít viditelný přínos pro děti a mládež


Žadatelé o dotaci mohou být právnické i fyzické osoby, obce, města, svazky obcí, neziskové organizace, podnikatelé, vzdělávací instituce a další subjekty, zabývající se problematikou mládeže. Žádosti o dotaci se předkládají formou Projektových záměrů na předepsaném formuláři v kanceláři MAS na Obecním úřadě Olbramov, Olbramov 5 nejpozději do 2. května 2006 do 16:00 hodin. Vybrané projekty pak budou mít cca 4 týdny na doplněí potřebné dokumentace (doklad o právní subjektivitě, stavební povolení apod.) Před podáním žádosti doporučujeme konzultaci v kanceláři MAS.

Zájemci o dotaci mohou navštívit jeden ze tří informačních seminářů v úterý 18. dubna 2006:
-
od 14:30 hod. ve Stříbře v Domě dětí a mládeže (na náměstí)
- od 16:30 hod. v Základní škole Záchlumí
- od 18:30 hod. v Plané u Mariánských Lázní v Domě dětí a mládeže na náměstí


kontakty pro více informací o možnosti realizovat jednotlivé projekty

Miroslava Válová, předseda MAS Český Západ - Místní partnerství
Honza Florian, asistent

kancelář: Obecní úřad Olbramov, Olbramov 5
tel. 374 692 021, 777 870 202, 724 183 671
e-mail: valova@leader-ceskyzapad.cz, florian@leader-ceskyzapad.cz

Jan Martínek, jednatel MAS Český Západ - Místní partnerství
kancelář: Centrum pro komunitní práci západní Čechy, Americká 29, Plzeň
tel. 377 329 558, e-mail: martinek@leader-ceskyzapad.cz


Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006