Český Západ Konstantinolázeňsko Stříbrsko Plánsko Hracholusky
   česky english deutsch


odkaz na stránky Evropské komise
   Evropský zemědělský fond
   pro rozvoj venkova:
   Evropa investuje
   do venkovských oblastí.
odkaz na stránky SZIF - Program rozvoje venkovaZákladní dokumenty a vysvětlení pojmů

31. 12. 2011 | Leader 2007-2013 > Pro příjemce dotací > dokumenty a postupyŽádost o dotaci - formulář s hlavičkou SZIF

Osnova projektu - předkládá se spolu s formulářem Žádost o dotaci

 

Dohoda o poskytnutí dotace

 • podepisuje se na RO SZIF v Českých Budějovicích
 • Na základě Hlášení o změně je možno ji doplnit nebo změnit Dodatkem

 

Předfinancování 

 • veškeré výdaje musí být uhrazeny před závěrečným podáním Žádosti o proplacení.

Spolufinacování

 • podíl který hradí příjemce v z vlastních zdrojů
 • spolufinacuje se min. 10% způsobilých výdajů a nezpůsobilé výdaje v plné výši
 • DPH je nezpůsobilý výdaj
 • pokud dochází k souběhu dotací, doporučujeme předem konzultovat

 

Lhůta vázanosti na účel

 • Všechny výstupy projektu musí být udrženy po dobu 5 let  (dokumenty uschovány po dobu 10 let)

 

Věcné plnění

 • vlastní podíl spolufinacování, nebo jeho část, je možno zajistit formou věcného plnění
 • většinou jde pouze o stavební práce
 • může vzkonávat kdokoliv
 • nutná administrativní opatření:
  • ohodnocení dle katalogu RTS Brno
  • v souladu s Osnovou projektu
  • výkaz výměr a položkový rozpočet
  • vést pracovní deník
  • doporučujeme provádět fotodokumentaci

 

Způsobilost výdajů

  • časová

    

   • po zaregistrování žádosti na RO SZIF

     

   • po datu zahájení realizace projektu

     

   • před datem předložení Žádosti o proplacení

     

   • Výjimka - nákup nemovitostí, technická a projektová

   

  • věcná

    

   • dle číselníku způsobilých výdajů

     

  • výše

    

   • do limitů číselníku způsobilých výdajů

     

   • do limitů Katalogu stavebních prací RTS Brno

     

  • způsob platby

    

   • převod z účtu

     

   • hotovostní platbou - do výše 100.000 Kč v rámci celého projektu

     

   • věcné plnění - pouze je-li uvedeno v Žádosti o dotaci

Upozornit | Tisknout


Zajištění akcí
vybaveni@leader-ceskyzapad.cz
tel.: 77 44 99 396
více informací zde
REZERVACE MOBILNÍHO VYBAVENÍ

Konzultace projektů
Využijte možnosti konzultovat Vaše projektové záměry nebo probíhající projekty s pracovníky MAS! Konzultace je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem ve standardní otevírací době kanceláře MAS v Konstantinových Lázních - vždy v pondělí a pátek od 9 do 15 h., nebo i v jiném čase a na jiném místě.

Kontakty pro konzultace:

Jan Florian
koordinátor programu LEADER
tel. 774499396
florian@leader-ceskyzapad.cz

Miroslava Válová
předsedkyně a manažerka MAS valova@leader-ceskyzapad.cz
tel. 774499395

(c) MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi  |  tel. +420 374692021  |  info@leader-ceskyzapad.cz
webdesign | Tomáš Möller | receptt | 2006